Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Snadná kontrola vozidel na svoz odpadu pomocí ultrazvukových senzorů

Ultrazvukové senzory umožňují bezpečný provoz mobilních zařízení

Ultrazvukové senzory řady 30GM70 kontrolují výšku naplnění vnitřního prostoru vozidel
Ultrazvukové senzory řady 30GM70 kontrolují výšku naplnění vnitřního prostoru vozidel
Mobilní zařízení vyžaduje pro svůj spolehlivý provoz senzory, které trvale odolávají nejnáročnějším podmínkám. Extrémní teploty, silné nárazyvibrace jsou společným znakem těchto vozidel. Ultrazvukové senzory, které se používají ve vozidlech, jako jsou například vozidla na svoz odpadu, musí být extrémně robustní, aby zaručovaly bezpečný provoz. Ultrazvukové senzory se ve vozidlech používají v řadě různých aplikací.

Řada 18GM40 detekuje velikost nádob na odpad

Když se nádoba na odpad pohybuje ke zvedací jednotce vozidla na svoz odpadu, ultrazvukový senzor UB300-18GM40A detekuje velikost nádoby. K manipulaci s velkou nádobou o objemu 1 100 litrů jsou nutné oba zvedací mechanismy a při manipulaci nádoby pracují oba současně. Při zvedání malých nádob jsou zvedací mechanismy řízeny individuálně podle potřeby.

Řada L2 pro zabezpečení zvedání a vyklápění

Při spouštění nádoby dolů je nutné sledovat prostor pod nádobou. Sledování je důležité z důvodu prevence zranění osob nebo kolize s okolními objekty s nádobou a následných škod. Tento prostor sledují celkem čtyři ultrazvukové senzory typu UC2000-L2.

Řada 30GM70 sleduje obsah vozidla

Výšku naplněnízásobníku na odpad vozidla sledují ultrazvukové senzory typu UC2000-30GM70režimu jednocestné závory. Když je prostor zásobníku na odpad příliš plný, nemůže se dál již správně plnit a odpad může vypadávat z vozidla. Z tohoto důvodu se vždy po určité době prostřednictvím ultrazvukového senzoru zapne hydraulický lis vozidla a odpad se slisuje směrem ke středu vozidla.


Ultrazvukové senzory pomáhají zajistit bezporuchový a prakticky automatický provoz

Přehled výhod

  • Zabezpečení prostoru zvedání a spouštění nádoby na odpad
  • Efektivní a bezporuchová sekvence vyprazdňování bez nutnosti manuálního zásahu
  • Automatická detekce velikosti nádoby
  • Sledování přeplnění vstupu zásobníku na odpad u vozidla

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů