Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Belangrijke Technische Informatie/Specificaties


Inductieve sensoren hebben hun eigen typische technische kenmerken. Het is belangrijk deze grondig te kennen voor een correct gebruik in fabrieksinstallaties en toepassingen.


TermDefinitie
Aanhaal-
moment
Voor cilindrische sensoren in metalen behuizingen: De vastgestelde momentkracht waarmee een bevestigingsmiddel wordt vastgezet.

Er bestaan speciale gereedschappen (momentsleutels) om het aanhaalmoment toe te passen.
Nominale
bedrijfsstroom
(Ie)
Deze waarde geeft de maximale belastingsstroom aan bij continue werking.

cf. EN 60947-5-2
Nominale
schakelafstand
(sn)
De nominale schakel- of werkingsafstand is een normatieve variabele voor het definiëren van de schakelafstanden.

Deze afstand houdt geen rekening met fabricagetoleranties of veranderingen veroorzaakt door externe invloeden zoals spanning of temperatuur.

cf. EN 60947-5-2
Tijdsinterval vóór beschikbaarheid (tv)
Het tijdsinterval vóór beschikbaarheid is de tijd die verstrijkt voordat een naderingssensor klaar is voor gebruik nadat de bedrijfsspanning werd ingeschakeld.
 
Pepperl+Fuchs’ inductieve sensoren hebben, in overeenstemming met EN 60947-5-2, een maximale vertraging vóór beschikbaarheid van 300 ms.
Bedrijfs-
spanning
(UB)
De bedrijfsspanning verwijst naar het spanningsbereik waarmee het materieel kan worden gevoed.

+UB en -UB duiden de verbindingen van de sensor aan bestemd voor de voedingsspanning: -UB is het aardingspunt en +UB is de verbinding onder spanning. Voor NAMUR-sensoren is de nominale spanning vastgelegd.
Start-
signaal-
onderdrukking
Inrichting op sensoren die een vals uitgangssignaal onderdrukt wanneer de bedrijfsspanning wordt toegepast gedurende het tijdsinterval vóór beschikbaarheid (tv)
Nominale
vrijgave-
afstand van een
PDDB
(sar)
Voor inductieve sensoren in veiligheidstoepassingen: Voor PDDB's (PDDB = benaderingsapparatuur met gedefinieerd gedrag bij storing) is dit de afstand van de sensorkop of het detectievlak waarbuiten de afwezigheid van het gespecificeerde doelobject op correcte wijze wordt gedetecteerd, rekening houdende met alle geïdentificeerde omgevingsomstandigheden en toleranties van de fabrikant.

Dit verwijst naar de afstand of het afstandsbereik voor het veilig niet-operationeel zijn (vrijgave) van de sensor.

cf. EN 60947-5-3
Nominale
schakelafstand
(sa)
Afstand van het detectievlak waarbinnen de activering van de sensor onder de gestelde voorwaarden verzekerd wordt:

cf. EN 60947-5-2
Nominale
schakelafstand
van een
PDDB
(sao)
Voor inductieve sensoren in veiligheidstoepassingen: Voor PDDB's (PDDB = benaderingsapparatuur met gedefinieerd gedrag bij storing) is dit de afstand van de sensorkop/het detectievlak waarbuiten de aanwezigheid van het gespecificeerde doelobject op correcte wijze wordt gedetecteerd, rekening houdende met alle geïdentificeerde omgevingsomstandigheden en toleranties van de fabrikant.

Dit verwijst naar de afstand of het afstandsbereik voor een veilige werking van de sensor.

cf. EN 60947-5-3
Hysterese (H)Afstand tussen de schakelpunten wanneer het dempingselement de sensor nadert en wanneer het zich verwijdert.

Benaderingssensoren van Pepperl+Fuchs hebben in het algemeen een hysterese van 5% tot 10% van de nominale schakelafstand.
Kortsluit-
beveiliging
Maatregel toegepast in elektrische of elektronische circuits die schade aan de sensor voorkomt in geval van kortsluiting.

Vele sensoren beschikken over een cyclische kortsluitbeveiliging. Wanneer een stroomlimiet wordt overschreden, opent en sluit de uitgang zich totdat het kortsluitingsprobleem is verholpen.
Kortstondige stroomstoot
(IK)
Stroom die kortstondig mag optreden bij het inschakelen zonder dat de elektrische componenten erdoor worden beschadigd.

De bepaling van de kortstondige stroomstoot is vooral belangrijk bij het gebruik van gloeilampen. Op het moment dat ze worden ingeschakeld, verbruiken gloeilampen kortstondig veel meer stroom dan tijdens hun normale werking.
Nullaststroom
(I0)
De stroom die door een sensor in onbelaste toestand wordt ontvangen.
Praktische schakel-
afstand
(su)
Schakelafstand van een enkele sensor, gemeten onder specifieke omstandigheden.

cf. EN 60947-5-2
Effectieve schakel-
afstand
(sr)
Schakelafstand van een enkele benaderingssensor, gemeten bij een vastgestelde temperatuur en spanning, en onder specifieke installatievoorwaarden.

cf. EN 60947-5-2
Lekstroom
(IR)
Stroom die door de belasting vloeit wanneer de elektronische component (bijv. een schakelaar) is uitgeschakeld.
RimpelspanningDe wisselspanning (piek-piek) gesuperponeerd op de bedrijfsspanning als percentage van het rekenkundig gemiddelde. Inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs beschikken gewoonlijk over een maximale rimpelspanning van 10%.

cf. EN 60947-5-2
Nominale
dompeldiepte
(sn)
Nominale schakelafstand sn voor sleufsensoren.
Schakel-
frequentie
(f)
Aantal schakelcycli van een sensor per seconde en onder vastgelegde omstandigheden. Maximaal aantal veranderingen in hertz (Hz) van gedempte naar niet-gedempte toestand.
Schok-
bestendigheid
Een maatstaf voor de capaciteit van een behuizing voor elektrische apparatuur om schokken te weerstaan. De schokbestendigheidstest wordt uitgevoerd bij 30 maal de zwaartekrachtversnelling en een duur van 11 ms.

cf. IEC 60068-2-27.
BeschermingsgraadOmvang van de door een behuizing geboden bescherming tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen, tegen het binnendringen van vreemde stoffen of tegen het insijpelen van water, zoals aangetoond door gestandaardiseerde testmethoden. Indeling van elektrische apparatuur op basis van de volgende aspecten:

1. Geschiktheid voor verschillende omgevingsomstandigheden
2. Beschermingsmaatregelen tegen mogelijk gevaar voor personen. Indeling van elektrische apparatuur op basis van de volgende aspecten: in de volksmond vaak “IP beschermingsklasse” genoemd, waarbij IP voor “International Protection” staat.

cfr. DIN EN 60529:2014-09 en VDE 0470-1:2014-09

Trillings-
bestendigheid

De capaciteit om mechanische trillingen te weerstaan. Trillingsbestendigheid wordt getest bij een resonantiefrequentie tussen 10 Hz en 55 Hz, en amplitude van 1 mm. cfr. IEC 60068-2-6
Spanningsval
(Ud)
Een potentiaalverschil dat optreedt wanneer stroom vloeit door een weerstand/belasting tussen twee aansluitpunten van een stroomcircuit of door een elektrisch onderdeel. Ud wordt gemeten door de geactiveerde sensor of uitgang.

cfr. EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-03
Omgevings-
temperatuur
Temperatuurbereik waarbinnen een product, component of apparaat functioneert zonder storingen en in overeenstemming met de specificaties.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Neem een kijkje in het assortiment inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs.