Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Belangrijke Technische Informatie/Specificaties


Magneetveldsensoren hebben hun eigen, typische technische kenmerken. Het is belangrijk deze grondig te kennen voor een correct gebruik in fabrieksinstallaties en toepassingen.


TermDefinitie
OutputKwaliteit waarmee een sensor uitgangssignalen uitgeeft (bijv. voor "resultaat" en "positie"), afhankelijk van de inkomende ingangsstroom. De signalen kunnen hoog of laag actief zijn.
Nominale
schakelafstand
(sn)
De nominale schakel- of bedrijfsafstand is een normatieve variabele voor het definiëren van de schakelafstanden.

Deze afstand houdt geen rekening met fabricagetoleranties of veranderingen veroorzaakt door externe invloeden zoals spanning of temperatuur.

cfr. EN 60947-5-2

Bedrijfs-
spanning
(UB)

De bedrijfsspanning verwijst naar het spanningsbereik waarmee het materieel kan worden gevoed.

De verbindingen naar de sensor voor de voedingsspanning zijn gelabeld als L+ en L-. L- is de massa-verbinding en L+ de spanning.

Voor NAMUR-sensoren is de nominale spanning vastgelegd.

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
Eveneens: Bedrijfsstroom (lL). Deze waarde geeft de maximale belastingsstroom aan bij continue werking; zie EN 60947-5-2. Deze waarde wordt aangegeven voor verschillende soorten magneetveldsensoren: Hall-effect sensorsysteem en zuigerbewakingssensor.
Elektrisch laadvermogenHet maximale elektrische vermogen waarmee een sensor kan worden gevoed. Deze waarde wordt aangegeven voor verschillende soorten magneetveldsensoren: Reed-schakelaar, Hall-effect sensorsysteem en zuigerbewakingssensor.
Nominale schakelafstand (sa)

Afstand van het detectievlak waarbinnen de activering van de sensor onder de gestelde voorwaarden verzekerd wordt:

cfr. EN 60947-5-2

Hysterese (H)

Afstand tussen de schakelpunten wanneer het dempingselement de sensor nadert en wanneer het zich verwijdert.

Kortsluit-
beveiliging
Maatregel toegepast in elektrische of elektronische circuits die schade aan de sensor voorkomt in geval van kortsluiting. Vele sensoren beschikken over een cyclische kortsluitbeveiliging. Wanneer een stroomlimiet wordt overschreden, opent en sluit de uitgang zich totdat het kortsluitingsprobleem is verholpen.
Nullaststroom
(I0)
De stroom die door een sensor in onbelaste toestand wordt ontvangen.
Mechanische levensduurMaximum aantal mechanische schakelcycli van een reed-schakelaar totdat de schakelaar het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
Nominale spanning (U0)Eveneens: nominale spanning. Kwadratisch gemiddelde van de spanning waarvoor standaard magneetveldsensoren met een NAMUR-uitgangssignaal werden ontworpen.
Bounce-tijdDe tijd die een reed-schakelaar bij inschakeling nodig heeft om zich te activeren.
HerhaalbaarheidHet vermogen van een Hall-effect sensorsysteem of reed-schakelaar om herhaaldelijk dezelfde resultaten te leveren, ongeacht van het personeel dat de test uitvoert.
SchakelbereikEen soort van "schakelbereik" voor de magneetveldsensor voor feedback over de zuigerpositie. In deze specifieke toepassing verwijst dit naar de breedte van het meetbereik waarbinnen de sensor het voorbijgaan of de aanwezigheid van de zuiger kan detecteren.
Schakelfrequentie (f)
Aantal schakelcycli van een sensor per seconde en onder vastgelegde omstandigheden.
Maximaal aantal veranderingen in hertz (Hz) van gedempte naar niet-gedempte toestand.
Beschermingsgraad
Omvang van de door een behuizing geboden bescherming tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen, tegen het binnendringen van vreemde stoffen of tegen het insijpelen van water, zoals aangetoond door gestandaardiseerde testmethoden.
Indeling van elektrische apparatuur op basis van de volgende aspecten: 1. Geschiktheid voor verschillende omgevingsomstandigheden 2. Beschermingsmaatregelen tegen mogelijk gevaar voor personen. Indeling van elektrische apparatuur op basis van de volgende aspecten: in de volksmond vaak “IP beschermingsklasse” genoemd. IP staat voor “International Protection”.
 
cfr. DIN EN 60529:2014-09 en VDE 0470-1:2014-0
Spanningsval
(Ud)
Een potentiaalverschil dat optreedt wanneer stroom vloeit door een weerstand/belasting tussen twee aansluitpunten van een stroomcircuit of door een elektrisch onderdeel.
Ud wordt gemeten via de geactiveerde sensor of uitgang. Zie EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-0
Stroomverbruik
Stroom vereist voor het bedoelde gebruik.
Bepaling van de stroom vereist door standaard magneetveldsensoren met een NAMUR-uitgangssignaal, afhankelijk van het feit of de dempingsmagneet al dan niet werd gedetecteerd.
Omgevings-
temperatuur
Temperatuurbereik waarbinnen een product, component of apparaat functioneert zonder storingen en in overeenstemming met de specificaties.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.