Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki ultradźwiękowe do monitorowania poziomu napełnienia silosów ze żwirem

Seria czujników ultradźwiękowych F260

Czujniki ultradźwiękowe z serii F260 nadają się szczególnie do monitorowania poziomu napełnienia silosów
Czujniki ultradźwiękowe z serii F260 nadają się szczególnie do monitorowania poziomu napełnienia silosów

W odkrywkowych kopalniach żwiru występują materiały budowlane takie jak piasek, tłuczeń kamienny i żwir. Są one wydobywane z głębokości sięgających 50 m. Do czasu, aż zostaną wywiezione z kopalni, muszą być odpowiednio przechowywane. Przenośniki taśmowe transportują surowce do silosów. Czujniki ultradźwiękowe określają maksymalne dopuszczalne napełnienie silosów. Szczególnie dobrze radzą sobie z tym czujniki z serii F260.

Wykorzystując mechanizm ultradźwiękowego pomiaru czasu spadania, czujniki ultradźwiękowe ustalają odległość do powierzchni usypanego materiału, po czym wysyłają tę wartość do sterowni silosów. W sterowni operator może zatrzymać dalsze napełnianie i w ten sposób zapobiec przepełnieniu. Sterowanie tym procesem odbywa się przez wyjście analogowe czujnika ultradźwiękowego. Dodatkowo urządzenie ma dwa wyjścia przełączające. Jedno wyjście obsługuje wyprzedzające ostrzeżenia o zbliżającym się maksymalnym poziomie napełnienia silosu. Drugie wyjście realizuje finalne wyłączenie z chwilą całkowitego napełnienia silosu.

Zasięg wykrywania tych czujników ultradźwiękowych sięga 10 m. Czujniki mogą cały czas monitorować bieżące napełnienie silosu. Szczególną cechą czujników z tej serii jest szeroki zakres temperatur roboczych wynoszący od -25°C do +70°C. W przypadku zainstalowania czujników w silosach z tłuczniem, gdzie powstają duże ilości pyłów, maksymalny zasięg wykrywania może spaść do 6 m.

Czujniki z serii F260 występują w następujących wersjach wyjść analogowych (w tym z dwoma wyjściami przełączającymi ze stykami rozwiernymi lub zwiernymi):

 4 mA...20 mA, UCxxx-F65-IE...-V15

 0 V...10 V, UC10000-F260-UE...-V15

Do wszystkich wersji jest dostępny interfejs programistyczny 3RX4000-PF w zestawie z oprogramowaniem SONPROG for Windows. Służy on do wdrażania i parametryzowania czujników.


Informacja ważna przy wdrożeniach

Czujnik ultradźwiękowy należy zamontować dokładnie na środku silosu, tak aby stożek projekcyjny nie dotykał ścian zbiornika. W przeciwnym razie zamiast urobku czujnik może wykryć ściany albo odłożone na nich osady.

W celu zapewnienia właściwego odbijania dźwięku wraz ze wzrostem poziomu napełnienia należy ustawić stożek projekcyjny czujnika ultradźwiękowego nieco pod kątem względem stożka materiałowego. Model F260 można obracać w zakresie do 10° w jego wsporniku montażowym.

Podczas ustawiania czujnika należy brać pod uwagę martwą strefę między głowicą czujnika (biały kolor) a początkiem zakresu pomiarowego (80 cm). Jeśli poziom napełnienia znajduje się w tym obszarze, mogą występować błędy pomiarów. W przypadku zamontowania dwóch sond trzeba za pomocą aplikacji SONPROG skonfigurować działanie multipleksowe, a czujniki ultradźwiękowe podłączyć przez złącze synchronizacyjne „XI”.Wyjście przełączające czujnika F260 jest wyposażone w funkcję ochrony przed przepełnieniem, która w razie ryzyka przepełnienia silosu wyłącza przenośnik taśmowy

Napełnianie pod kontrolą

Dzięki ustawicznemu pomiarowi poziomu, obecni w sterowni operatorzy mają bieżące informacje o aktualnym stanie napełnienia silosu ze żwirem. Wyjście przełączające czujnika F260 jest wyposażone w funkcję ochrony przed przepełnieniem. W razie ryzyka przepełnienia silosu czujnik wyłącza przenośnik taśmowy, gwarantując w ten sposób bezpieczne funkcjonowanie żwirowni w każdych warunkach.

Krótkie zestawienie zalet

  • Niezwykle solidna konstrukcja z wysokim sygnałem nadmiarowym
  • Kołnierz montażowy z obrotowym wspornikiem umożliwiającym optymalne nakierowanie głowicy czujnika
  • Proste wdrażanie dzięki podglądowi ustawień w aplikacji SONPROG z interfejsem 3RX4000-PF
  • Ciągłe monitorowanie stanu napełnienia
  • Niezawodne wyłączanie przenośnika taśmowego zapobiegające przepełnieniu

Pliki PDF do pobrania: Przewodniki technologiczne — Czujniki ultradźwiękowe


Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych.