Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Bariery iskrobezpieczne

Bariery iskrobezpieczne firmy Pepperl+Fuchs ograniczają energię dostarczaną do obwodu i chronią strefy zagrożone wybuchem przed nadmierną energią. Dzięki ograniczeniu energii do bezpiecznego poziomu obwody iskrobezpieczne chronią atmosfery potencjalnie wybuchowe przed zapłonem. Zapewnia to prostszą obsługę i naprawę obwodów Ex i.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje różnorodne bariery iskrobezpieczne dostosowane do różnych wymagań. Wybieraj spośród separatorów iskrobezpiecznych i barier Zenera, które zapewniają bezpieczną transmisję sygnału w strefach zagrożonych wybuchem.