Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Separatory galwaniczne

Po co separatory galwaniczne?

Separatory galwaniczne oddzielają galwanicznie systemy sterowania od sygnałów przychodzących z obiektu. Chronią w ten sposób systemy sterowania przez możliwymi zakłóceniami pochodzącymi z instalacji.


Oprócz izolacji galwanicznej separatory zapewniają również konwersję sygnałów wejściowych na format akceptowany przez systemy sterowania. Informacje z np. termopar i czujników RTD są zamieniane na standardowe sygnały (4 .. 20 mA, 1 .. 5V, itp.)Przewodnik szybkiego doboru produktów z dziedziny technologii interfejsów, FieldConnex® oraz zdalnych połączeń I/O jest pomocny w wyborze odpowiednich technologii i systemów podczas projektowania instalacji.

Nowa linia kondycjonerów sygnałów serii SC-System

Poznaj najbardziej kompaktowe rozwiązanie do zastosowań ogólnych!