Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Separatory galwaniczne


Po co separatory galwaniczne?

Separatory galwaniczne oddzielają galwanicznie systemy sterowania od sygnałów przychodzących z obiektu. Chronią w ten sposób systemy sterowania przez możliwymi zakłóceniami pochodzącymi z instalacji.


Oprócz izolacji galwanicznej separatory zapewniają również konwersję sygnałów wejściowych na format akceptowany przez systemy sterowania. Informacje z np. termopar i czujników RTD są zamieniane na standardowe sygnały (4 .. 20 mA, 1 .. 5V, itp.)Download Quick Select Guide Process Interfaces

The Quick Select Product Guide for interface technology, FieldConnex®, and remote I/O connection technologies will help you select the right technology and systems when designing plants.

Nowa linia kondycjonerów sygnałów serii SC

Nowa linia kondycjonerów sygnałów serii SC

Poznaj najbardziej kompaktowe rozwiązanie do zastosowań ogólnych!