Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Przeładunek materiałów

Niezawodny przeładunek materiałów jest niezbędny w przypadku każdego systemu transportowego — od centrów logistycznych po magazyny i porty lotnicze. Towary muszą być szybko i dokładnie dystrybuowane do określonego miejsca przeznaczenia. W całym procesie kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo i wydajność. Rozwiązania czujnikowe firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają płynną realizację procesów w intralogistyce, szybkie transportowanie towarów i optymalne wykorzystanie miejsca w magazynach. Ich zastosowania wiążą się z identyfikacją, pozycjonowaniem, zapobieganiem kolizjom oraz przesyłaniem danych.


Przegląd naszych produktów do zastosowań związanych z przeładunkiem materiałów


Rozwiązania dla magazynów

Zastosowania w podajnikach materiału i urządzeniach transportowych w magazynach z wysokimi regałami i chłodniach obejmują:

 • Precyzyjne pozycjonowanie układów napędowych i podnoszących w osiach X i Y
 • Monitorowanie bezpiecznej prędkości podajników materiału lub urządzeń transportowych
 • Niezawodne sterowanie prześwitem umożliwiające bezpieczne transportowanie towarów
 • Określanie kierunku przegród w celu niezawodnego monitorowania zawartości regałów
 • Kontrolowanie odległości w celu zapobiegania kolizjom na linii
 • Dokładny pomiar odległości oraz szybkie przesyłanie danych do i ze sterownika

Rozwiązania dla zautomatyzowanych systemów transportowych

Rozwiązania dla zautomatyzowanych systemów transportowych, takich jak przenośniki transportu ciągłego, przenośniki podwieszone, dźwigi, pojazdy sterowane automatycznie czy wózki widłowe:

 • Niezawodna identyfikacja palet, pojemników lub towarów
 • Sterowanie prześwitem umożliwiające bezpieczne transportowanie towarów
 • Precyzyjne pozycjonowanie i mierzenie odległości w celu zapobiegania kolizjom
 • Dokładny pomiar wysokości obiektów w celu optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Mobilne rejestrowanie danych w celu zapewnienia jakości
 • Monitorowanie prędkości, wysokości oraz pochylenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i materiałów