Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ochrona przeciwprzepięciowa

W zakładach przetwórczych, takich jak rafinerie, w których niektóre części obiektów są narażone na większe ryzyko, lub w rozbudowanych systemach zarządzania wodą, przepięcia mogą mieć katastrofalne skutki, takie jak uszkodzenie lub zniszczenie kosztownych podzespołów i maszyn lub awaria całych systemów automatyzacji, nie wspominając o zagrożeniu dla pracowników.

Przepięcia są nie tylko zagrożeniem dla ludzi i sprzętu, ale także stanowią jedną z najczęstszych przyczyn strat w elektrowniach. Podstawową przyczyną ich występowania są wyładowania atmosferyczne i operacje przełączania, ale możliwe są także inne przyczyny:

  • Wyładowanie elektrostatyczne
  • Pożary dużych urządzeń elektrycznych
  • Wahania zasilania
  • Zwarcia / zwarcia doziemne
  • Wyzwalanie bezpieczników
  • Równoległa instalacja energetycznych i informatycznych systemów sterowania

Moduły ochrony przeciwprzepięciowej Pepperl+Fuchs niezawodnie przekierowują przepięcia i prądy do uziemienia, zapewniając ochronę osób i urządzeń przed możliwymi negatywnymi skutkami tych zdarzeń. W naszej ofercie produktów znajdują się zaawansowane rozwiązania zapewniające ochronę przeciwprzepięciową w różnych zastosowaniach. Dostępne są urządzenia do ochrony linii sygnałowej, ochrony linii zasilającej, ochrony magistrali fieldbus oraz rozwiązań bezprzewodowych.


Inteligentna ochrona przeciwprzepięciowa M-LB-5000

System ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-5000 łączy funkcje diagnostyczne i modułową budowę z obudową o szerokości zaledwie 6,2 mm. Zapoznaj się z najprostszym sposobem ochrony zasobów zakładu…