Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ochrona przeciwprzepięciowa

W zakładach przetwórczych, takich jak rafinerie, w których niektóre części obiektów są narażone na większe ryzyko, lub w rozbudowanych systemach gospodarowania wodą, przepięcia mogą mieć katastrofalne skutki, takie jak uszkodzenie lub zniszczenie kosztownych podzespołów i maszyn lub awaria całych systemów automatyzacji, nie wspominając o zagrożeniu dla pracowników.

Przepięcia są nie tylko zagrożeniem dla ludzi i sprzętu, ale także stanowią jedną z najczęstszych przyczyn strat w elektrowniach. Podstawową przyczyną ich występowania są wyładowania atmosferyczne i operacje przełączania, ale możliwe są także inne przyczyny:

  • Wyładowanie elektrostatyczne
  • Pożary dużych urządzeń elektrycznych
  • Wahania zasilania
  • Zwarcia / zwarcia doziemne
  • Wyzwalanie bezpieczników
  • Równoległa instalacja energetycznych i informatycznych systemów sterowania

Moduły ochrony przeciwprzepięciowej Pepperl+Fuchs niezawodnie przekierowują przepięcia i prądy do uziemienia, zapewniając ochronę osób i urządzeń przed możliwymi negatywnymi skutkami tych zdarzeń. W naszej ofercie znajdują się zaawansowane rozwiązania zapewniające ochronę przeciwprzepięciową w różnych zastosowaniach. Dostępne są urządzenia do ochrony linii sygnałowych, ochrony linii zasilającychochrony magistral fieldbus.


Zespół_ochrony_przeciwprzepięciowej

Nowy system ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 zapewnia niezawodną diagnostykę, jest łatwy w obsłudze, a jego niewielka obudowa pozwala zaoszczędzić miejsce. Dowiedz się więcej tutaj!