Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki ultradźwiękowe odpowiadają za prawidłowe dostarczanie drewna opałowego w zakładach energetyczno-ciepłowniczych

Drewno zapewnia przyjemne ciepło — nie tylko w domowym kominku. Zakłady energetyczno-ciepłownicze zasilane odpadami drewnianymi produkują energię elektryczną oraz ciepło używane w pobliskich obszarach przemysłowych. Czujniki ultradźwiękowe zapewniają ciągłość podawania materiału opałowego.Czujniki ultradźwiękowe używane w układzie dostarczania drewna opałowego w zakładach energetyczno-ciepłowniczych.

Zastosowanie

Zakres wykrywania czujnika ultradźwiękowego F260 wynosi 10 m.
Zakres wykrywania czujnika ultradźwiękowego F260 wynosi 10 m.

Opał drewniany dostarczany jest przy użyciu ciężarówek i transportowany przy użyciu przenośnika taśmowego do silosu służącego do jego magazynowania. Przenośniki ślimakowe transportują odpady drewniane z dolnej części silosu do przyległej komory spalania. W celu zapewnienia ciągłości eksploatacji zakładu poziom napełnienia silosu jest monitorowany, a jego napełnianie jest sterowane automatycznie. Pomiar ultradźwiękowy to najlepsze rozwiązanie dla tego procesu, ponieważ na działanie czujników nie wpływają niekorzystne warunki, takie jak pył z wiórów drzewnych.

Silos o wysokości 6,5 m ma podstawę w kształcie kwadratu. W celu jego równomiernego napełnienia koniec podajnika taśmowego może być ustawiany w trzech różnych położeniach. Podczas napełniania powstaje bardzo dużo pyłu. Odparowanie wilgoci zawartej w drewnie prowadzi do powstania atmosfery o bardzo dużej wilgotności. Większość powierzchni silosu jest pokryta klejącym i wilgotnym pyłem drewnianym. Silos jest wyposażony w trzy czujniki ultradźwiękowe F260, których zakres wykrywania wynosi 10 m. Czujniki te obejmują całą powierzchnię materiału znajdującego się w silosie i wysyłają sygnały do układu sterowania przenośnikiem taśmowym.


Cel

W celu zapewnienia ciągłości pracy zakładu energetycznego w silosie musi zawsze znajdować się odpowiednia ilość drewna opałowego. Rozłożenie opału powinno być równomierne, aby możliwe było ciągłe zasilanie przenośników ślimakowych. Za czasowe dostarczanie opału oraz jego równomierne rozłożenie odpowiada układ sterowania.


Rozwiązanie

Trzy zsynchronizowane czujniki ultradźwiękowe zapewniają pełne pokrycie powierzchni materiału znajdującego się w silosie. Dzięki stałym parametrom pomiarowym, takim jak kąt wiązki, pył osadzający się na ścianach silosu nie ma wpływu na pomiar. Dzięki dokładnej parametryzacji można również zminimalizować wpływ innych zakłóceń, takich jak obracające się podajniki ślimakowe lub wyrzucane kawałki drewna. Rozwiązanie takie umożliwia uśrednianie dziesięciu zmierzonych wartości, co zapewnia spójną, płynnie zmieniającą się wartość wyjściową.


1. Ciężarówka
Materiał opałowy jest dostarczany przy użyciu ciężarówek.

2. Przenośnik taśmowy
Przenośnik taśmowy transportuje materiał do silosu.

3. Silos/czujniki
Trzy czujniki ultradźwiękowe obejmują całą powierzchnię materiału znajdującego się w silosie i wysyłają sygnały do układu sterowania przenośnikiem taśmowym.

4. Przenośniki ślimakowe
Przenośniki ślimakowe transportują odpady drewniane z dolnej części silosu do przyległej komory spalania.

5. Komora spalania
W komorze spalania materiał opałowy jest spalany.


Korzyści

Na działanie czujników ultradźwiękowych nie wpływa ani pył, ani poziom wilgotności. Ponieważ czujniki wykrywają poziom napełnienia od góry, eliminuje to możliwość powstawania dużego osadu na przetwornikach ultradźwiękowych. Nagromadzenie pyłu drzewnego, które jest nieuniknione w takich warunkach, nie wpływa na dokładność pomiaru. Na pomiar nie wpływa również temperatura oraz kolor materiału. Czujniki działają w sposób bezdotykowy i są niewrażliwe na warunki zewnętrzne, dlatego też nie wymagają konserwacji.


W skrócie

  • Niezawodne sterowanie poziomem napełnienia 
  • Równomierne napełnienie
  • Łatwa regulacja przy użyciu oprogramowania do parametryzacji SONPROG
  • Duża rezerwa funkcjonalna (zasięg wykrywania 10 m)
  • Eksploatacja niewymagająca konserwacji

Pliki PDF do pobrania: Przewodniki technologiczne — Czujniki ultradźwiękowe


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj