Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe służą do wykrywania butelek.
Czujniki ultradźwiękowe służą do wykrywania butelek.

Czujniki ultradźwiękowe umożliwiają zarówno bezdotykowe wykrywanie obiektów, jak i pomiar odległości obiektów od czujnika. W celu pomiaru wysyłają one impulsy dźwiękowe o wysokiej częstotliwości. Impulsy rozprzestrzeniają się w powietrzu po trajektorii stożka i odbijają się natychmiast po uderzeniu w powierzchnię. Czujniki działają zgodnie z zasadą działania technologii pomiaru czasu odbicia wiązki. Pozwala to na wykrywanie obiektów i pomiar odległości od czujnika. 


Podstawy fizyczne

Fale dźwiękowe o częstotliwościach powyżej ok. 16 kHz, niesłyszalne i nieszkodliwe dla ludzi, noszą nazwę ultradźwięków. Mogą one roznosić się za pośrednictwem różnych materiałów: ciał stałych (kontrola materiałowa), tkanek ludzkich lub zwierzęcych (badania sonograficzne), płynów (dźwięki odbierane na statkach) lub otaczającego powietrza. W zależności od typu czujnika jest to możliwe w odległości już zaledwie kilkudziesięciu mm aż do kilku metrów. Dyfuzja fal dźwiękowych w próżni nie jest jednak możliwa. Ponieważ właściwości transmisyjne i prędkość akustyczna różnią się w zależności od materiału, czujniki muszą być specjalnie dostosowane do danego medium. 


Przetwornik piezoelektryczny

Do wytworzenia fal ultradźwiękowych potrzebny jest przetwornik piezoelektryczny, tzw. element piezoceramiczny. Po dotarciu do przedmiotu fale odbijają się (echo), a następnie są ponownie przekształcane w sygnał elektryczny przez ceramikę piezoelektryczną. Czujnik mierzy opóźnienie czasowe pomiędzy przekazywanym impulsem ultradźwiękowym a odbieranym echem i określa odległość do obiektu na podstawie prędkości akustycznej. Dlatego też procedura ta nazywana jest również metodą pomiaru czasu przesłania echa. Przetworniki ultradźwiękowe pracują z różnymi częstotliwościami, wahającymi się od 40 do 850 kHz.


Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych.