Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły interfejsów do monitorowania i sterowania systemami przenośników w elektrowniach węglowych

Zastosowanie

Węgiel przeznaczony na paliwo w elektrowniach węglowych jest przeważnie dostarczany statkami lub koleją, a następnie transportowany na zamkniętych przenośnikach. Później trafia do magazynów, a stamtąd do zasobników. W kruszarce wieżowej następuje rozkruszenie brył węgla na mniejsze kawałki, które są transportowane do młynów na przenośnikach taśmowych. Tam są one rozdrabniane na pył i suszone z użyciem spalin z układu spalania pyłu. Aby cały system działał wydajnie, wszystkie napędy muszą być monitorowane i kontrolowane przez niezawodne urządzenia. To wymaga, aby sygnały przesyłane między instalacją a sterownią były odpowiednio zabezpieczone i wolne od zakłóceń.


Cel

W celu uniknięcia pożarów i wybuchów pyłułożyska przenośników taśmowych i młynów węglowychmonitorowane pod kątem zablokowania i przegrzewania. Taka sytuacja może wystąpić, gdy dojdzie do zablokowania się uszkodzonego łożyska lub przeciążenia. Duże zagrożenie pożarowe występuje także w kruszarkach wieżowych. Ważne jest również monitorowanie prędkości podawania w celu uzyskania optymalnej wydajności palników. 


Rozwiązanie

Rozwiązanie systemu K firmy Pepperl+Fuchs obejmuje różne moduły interfejsów.
Rozwiązanie systemu K firmy Pepperl+Fuchs obejmuje różne moduły interfejsów.

Pomiar prędkości obrotowej silników w strefach zagrożonych wybuchem za pomocą przemienników częstotliwości jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym w przypadku przenośników spiralnych i młynów węglowych. Umożliwia wczesne wykrywanie zagrożenia wybuchem pyłu i zapobieganie mu. Poza funkcją wykrywania kierunku obrotów urządzenia te monitorują poślizg, częstotliwość i synchronizację. Przetworniki temperatury o ustalonej wartości zadziałania są używane głównie w zasobnikach, kruszarkach wieżowych i młynach węglowych, gdzie służą do wykrywania temperatury przekraczającej dopuszczalne limity. Zasilacze nadajników i nadajniki poziomu napełnienia służą do monitorowania prędkości podawania i są zasilane w trybie ciągłym.


Korzyści

System K obejmuje moduły interfejsów, które bez żadnych zakłóceń przesyłają sygnały między poszczególnymi elementami systemu a sterownią, a także jest wyposażony w izolację galwaniczną i zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL 3. Gama produktów obejmuje zarówno bariery iskrobezpieczne do zastosowań iskrobezpiecznych, które chronią strefy zagrożone wybuchem przed zbyt wysoką energią na wejściu, jak również kondycjonery sygnału do użycia w strefach bezpiecznych. Oferowane urządzenia monitorują taśmy przenośnikowe i silniki pod kątem przeciążenia, kontrolują, czy temperatura w zasobnikach i młynach węglowych nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości i określają wymaganą prędkość podawania.


Charakterystyka

  • Monitorowanie poślizgu i częstotliwości zapobiega powstawaniu zbyt wysokich temperatur oraz iskrzeniu w obrębie taśm przenośnikowych, przenośników spiralnych i młynów węglowych.
  • Przetworniki temperatury o ustalonej wartości zadziałania dla termopar, potencjometrów i termometrów oporowych zapewniają stałą kontrolę temperatury i pozwalają na zmianę ustawień bez konieczności interwencji w układ sterowania.
  • Monitorowanie prędkości podawania pozwala uzyskać optymalną wydajność palników.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj