Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły interfejsów do monitorowania i sterowania systemami przenośników w elektrowniach węglowych

Application

Coal to be used as fuel for driving coal-fired power plants is mostly delivered by ship or by rail and then transported by enclosed conveyor systems, first to a warehouse then to a day bin. In the crushing tower, the pieces of coal are broken down into smaller pieces, distributed to pulverizers via conveyor belts, pulverized, and dried using exhaust gases from the dust firing system. To ensure efficient operation, all drives must be reliably monitored and controlled. For this to occur, signals must be transmitted between the plant and the control room securely, without any interference.


Cel

W celu uniknięcia pożarów i wybuchów pyłułożyska przenośników taśmowych i młynów węglowychmonitorowane pod kątem zablokowania i przegrzewania. Taka sytuacja może wystąpić, gdy dojdzie do zablokowania się uszkodzonego łożyska lub przeciążenia. Duże zagrożenie pożarowe występuje także w kruszarkach wieżowych. Ważne jest również monitorowanie prędkości podawania w celu uzyskania optymalnej wydajności palników. 


Rozwiązanie

Rozwiązanie systemu K firmy Pepperl+Fuchs obejmuje różne moduły interfejsów.
Rozwiązanie systemu K firmy Pepperl+Fuchs obejmuje różne moduły interfejsów.

Pomiar prędkości obrotowej silników w strefach zagrożonych wybuchem za pomocą przemienników częstotliwości jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym w przypadku przenośników spiralnych i młynów węglowych. Umożliwia wczesne wykrywanie zagrożenia wybuchem pyłu i zapobieganie mu. Poza funkcją wykrywania kierunku obrotów urządzenia te monitorują poślizg, częstotliwość i synchronizację. Przetworniki temperatury o ustalonej wartości zadziałania są używane głównie w zasobnikach, kruszarkach wieżowych i młynach węglowych, gdzie służą do wykrywania temperatury przekraczającej dopuszczalne limity. Zasilacze nadajników i nadajniki poziomu napełnienia służą do monitorowania prędkości podawania i są zasilane w trybie ciągłym.


Korzyści

System K obejmuje moduły interfejsów, które bez żadnych zakłóceń przesyłają sygnały między poszczególnymi elementami systemu a sterownią, a także jest wyposażony w izolację galwaniczną i zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL 3. Gama produktów obejmuje zarówno bariery iskrobezpieczne do zastosowań iskrobezpiecznych, które chronią strefy zagrożone wybuchem przed zbyt wysoką energią na wejściu, jak również kondycjonery sygnału do użycia w strefach bezpiecznych. Oferowane urządzenia monitorują taśmy przenośnikowe i silniki pod kątem przeciążenia, kontrolują, czy temperatura w zasobnikach i młynach węglowych nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości i określają wymaganą prędkość podawania.


Charakterystyka

  • Monitorowanie poślizgu i częstotliwości zapobiega powstawaniu zbyt wysokich temperatur oraz iskrzeniu w obrębie taśm przenośnikowych, przenośników spiralnych i młynów węglowych.
  • Przetworniki temperatury o ustalonej wartości zadziałania dla termopar, potencjometrów i termometrów oporowych zapewniają stałą kontrolę temperatury i pozwalają na zmianę ustawień bez konieczności interwencji w układ sterowania.
  • Monitorowanie prędkości podawania pozwala uzyskać optymalną wydajność palników.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj