Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Cyfrowe przetwarzanie sygnału na morskich platformach wiertniczych

Zastosowanie

Na platformach wydobywczych w branży ropy naftowej i gazu korzysta się z wyposażenia mechanicznego, którego działanie jest w dużym stopniu uzależnione od smarowania. Systemy automatycznego smarowania gwarantują optymalną dostępność i długą żywotność sprzętu.
Systemy te umożliwiają automatyczne smarowanie w trakcie pracy urządzeń, bez konieczności udziału pracowników. Zapewnia to maksymalną wydajność pracy i bezpieczeństwo pracowników na miejscu instalacji przez cały czas. Aby to zapewnić, producent systemów smarowania i zarządzania olejem powinien połączyć system automatycznego smarowania z systemem sterowania procesami za pośrednictwem cyfrowej komunikacji z wykorzystaniem magistrali Fieldbus.

Cel

Sygnały sterujące zaworami i inne sygnały dyskretne z systemu smarowania powinny być podłączone do systemu sterowania za pomocą sieci PROFIBUS.


Rozwiązanie


Inżynier mechanik i specjalista odpowiedzialny za integrację systemu opowiedzieli się za podłączeniem systemów smarowania za pomocą infrastruktury FieldConnex firmy Pepperl+Fuchs. Wiąże się to z zastosowaniem nowych podstawowych łączników segmentowych, bariery polowej i, w szczególności, modułu multi-input/output (MIO) z serii FieldConnex. Różne sygnały z prostych, dyskretnych czujników są podłączone do infrastruktury cyfrowej za pomocą modułu MIO. Z tego względu moduł multi-input/output FieldConnex jest zamontowany w bezpośrednim sąsiedztwie czujników w strefie 1 zagrożonej wybuchem, minimalizując ilość wymaganego okablowania. System MIO umożliwia sterowanie i automatyczne monitorowanie drożności aż do czterech zaworów. Monitorowanie czasu otwarcia i czasu pracy zaworów jest zintegrowane, a w przypadku przekroczenia wartości granicznych emitowany jest sygnał alarmowy, zapewniając niezawodną diagnostykę stanu. Testy skoku częściowego zapewniają sprawność rzadko używanych zaworów, takich jak zawory bezpieczeństwa. System MIO monitoruje wszystkie połączenia pod kątem przerw i zwarć w obwodzie.


Korzyści

Moduł MIO FieldConnex umożliwia podłączenie czterech różnych typów sygnału do systemu sterowania za pomocą cyfrowego kanału komunikacji. Oznacza to możliwość wdrożenia niemal wszystkich zastosowań i zapewnia maksymalną uniwersalność instalacji. Czujniki nie wymagają dodatkowego źródła zasilania, dzięki czemu rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić pieniądze. Kompleksowa diagnostyka modułu MIO umożliwia proaktywną konserwację dostosowaną do potrzeb. Dodatkowo testy skoku częściowego pozwalają zwiększyć wydajność poprzez wydłużenie okresu międzyobsługowego zaworów. W ujęciu ogólnym funkcje te umożliwiają zapobieganie nieplanowanym przestojom i poprawiają efektywność ekonomiczną instalacji. Zarówno inżynier mechanik, jak i osoba odpowiedzialna za integrację systemu uznali za konieczne skorzystanie z komunikacji cyfrowej po wyczerpującej konsultacji i uzyskaniu odpowiedniego wsparcia ze strony działu sprzedaży. Dzięki łatwości wdrożenia projektu z zastosowaniem modułu MIO integrator zaproponuje to rozwiązanie w projektach realizowanych z innymi partnerami biznesowymi.


Charakterystyka

  • Umożliwia podłączenie do 12 sygnałów dyskretnych do systemu sterowania
  • Zapewnia dodatkowe monitorowanie połączenia pod kątem przerw i zwarć w obwodzie
  • Zintegrowane monitorowanie czasu otwarcia i czasu pracy zaworów
  • Automatyczny test skoku częściowego wydłuża okres międzyobsługowy
  • Umożliwia przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Moduł FieldConnex® Multi-Input/Output

Moduł FieldConnex Multi-Input/Output otwiera nowe możliwości rejestrowania cyfrowych sygnałów wejściowych i wyjściowych w automatyzacji procesów…