Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Łatwa i niezawodna wizualizacja procesów w branży farmaceutycznej

Zastosowanie

Produkcja tabletek w dużych zakładach farmaceutycznych wymaga przestrzegania rygorystycznych norm związanych z higieną. Proces produkcji odbywa się w pomieszczeniach sterylnych, które spełniają najwyższe wymagania w kwestii higieny. W związku z tym zbiorniki i pojemniki stosowane podczas produkcji muszą być regularnie czyszczone — nawet minimalna ilość zanieczyszczeń i pozostałości związków chemicznych może skutkować odrzuceniem całej partii. Proces czyszczenia przebiega w kilku etapach, podczas których zbiorniki są przemywane różnymi roztworami, np. chloroformu, oczyszczonej wody czy wody do iniekcji (WFI). Stosowany jest system odprowadzania roztworu, umożliwiający łatwe i bezpieczne usuwanie substancji użytych do czyszczenia zbiorników. Operator ma do wyboru zwykły odpływ do ścieków lub system odprowadzania roztworu. Ciecze z systemu odprowadzania roztworu są gromadzone w dwóch zbiornikach na obszarze klasyfikowanym jako strefa 1 ATEX. Gdy obydwa zbiorniki są pełne, zostają załadowane na ciężarówkę. Z powodu ryzyka wystąpienia wybuchu operator musi podjąć pewne środki bezpieczeństwa podczas załadunku i opróżniania zbiorników.

Cel

Projekt ten miał na celu wprowadzenie automatyzacji procesu opróżniania, aby ułatwić podnoszenie i transport zbiorników. Do tego potrzebne było rozwiązanie umożliwiające wizualizację i sterowanie etapami procesu. Aby przeprowadzić proces, operator powinien zastosować się do szczegółowych instrukcji wyświetlanych na ekranie. Po zalogowaniu się operatora system powinien automatycznie sprawdzić, czy system uziemienia jest podłączony. Jeśli jest on w prawidłowy sposób podłączony, następuje uruchomienie menu, aby operator mógł rozpocząć proces. W przeciwnym wypadku menu pozostanie wyszarzone, a procedura będzie zablokowana. W następnym etapie operator powinien móc wybrać zbiornik, który ma być opróżniony. Oprócz zgodności z tymi wymogami rozwiązanie powinno być kompatybilne z istniejącym systemem SCADA firmy.


Rozwiązanie

Wszystkie zdalne monitory VisuNet są skonstruowane i zatwierdzone pod kątem stosowania w niebezpiecznych warunkach.
Wszystkie zdalne monitory VisuNet są skonstruowane i zatwierdzone pod kątem stosowania w niebezpiecznych warunkach.

Rozwiązaniem zaoferowanym przez firmę Pepperl+Fuchs był zdalny monitor typu VisuNet do montażu na ścianie. Wszystkie zdalne monitory VisuNet są skonstruowane i zatwierdzone pod kątem stosowania w niebezpiecznych warunkach. Dzięki dużemu doświadczeniu firmy Pepperl+Fuchs w systemach ochrony przeciwwybuchowej montaż był prosty. Integracja oprogramowania do istniejącego systemu SCADA w połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem sprzętowym RM Shell 4 nie stanowi problemu. Dzięki temu można także sterować procesami w zakładzie za pomocą zdalnego monitora.


Korzyści

Zdalny monitor VisuNet i oprogramowanie sprzętowe VisuNet RM Shell znacznie ułatwiają instalację i codzienne użytkowanie. Uruchomienie zdalnego monitora odbywa się w zaledwie trzech etapach, a interfejs jest obsługiwany za pomocą intuicyjnego menu, bez konieczności uprzedniego przygotowania. Zdalny monitor łączy się automatycznie z istniejącym systemem SCADA, więc nie ma żadnej potrzeby dalszej ręcznej konfiguracji przez administratora. Połączenia są także automatycznie przywracane, gdy wystąpi czasowa przerwa w łączności.


Charakterystyka

  • Zdalne monitory VisuNet przeznaczone do wizualizacji etapów procesu i sterowania zakładem
  • Szybka i łatwa konfiguracja w trzech etapach
  • Ograniczenia w korzystaniu z przeglądarki internetowej zapewniają bezpieczeństwo i wydajność
  • Idealna integracja z dotychczasową infrastrukturą oprogramowania dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania sprzętowego VisuNet RM Shell

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o odniesionych sukcesach, raporty dotyczące zastosowań oraz nowości z lokalnych rynków.