Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Oczyszczanie spalin w elektrowni węglowej

Zastosowanie

Oczyszczanie spalin w elektrowni węglowej z użyciem modułów interfejsu serii K-System i SC-System.
Oczyszczanie spalin w elektrowni węglowej z użyciem modułów interfejsu serii K-System i SC-System.

Oczyszczanie spalin pozwala usunąć z nich pyły i gazy pozostałe po procesie spalania i obejmuje odpylanie, odsiarczanie i denitryfikację. Aby usunąć siarkę z gazów spalinowych, rozpyla się w nich wodę wapienną, która reaguje ze związkami siarki. Spaliny poddaje się też działaniu wody amoniakalnej w celu usunięcia azotu. Pyły usuwa się z użyciem odpylaczy workowych i filtrów elektrycznych, które są czyszczone mechanicznie. Filtry te nie są częścią automatyki procesowej.


Cel

Podczas monitorowania procesu oczyszczania z użyciem wapna kontroluje się prędkość obrotową i wydatek pomp wody wapiennej. Ma to na celu zapobieganie przerwom w reakcji chemicznej, które mogłyby spowodować nadmierną emisję związków siarki. Takie same skutki miałby zbyt niski poziom napełnienia zbiornika wody wapiennej. Z tego powodu monitoruje się wartości graniczne w zbiorniku. Gdy do spalin w celu usunięcia z nich azotu wtryskuje się wodę amoniakalną, której objętość zależy od zawartości tlenków azotu, temperatury i objętości gazów spalinowych, wykonuje się pomiary wartości pozwalających na wczesne wykrycie awarii pompy i zapobieganie pracy „na sucho”.


Korzyści

Moduły interfejsu serii K-System, które wyposażone są w izolację galwaniczną i zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL3, bez żadnych zakłóceń przesyłają sygnały między poszczególnymi komponentami systemu a sterownią. W procesach oczyszczania spalin zazwyczaj stosuje się kondycjonery sygnałów bez certyfikatów przeciwwybuchowych. Seria K-System pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby z użyciem modułów z jednej gamy. W serii SC-System dostępne są moduły o szerokości zaledwie 6 mm montowane na szynie montażowej DIN. Przy niewielkich rozmiarach zapewniają skuteczną separację galwaniczną między stroną obiektową a stroną sterowania, dzięki czemu nadają się do transmisji sygnałów analogowych.


Rozwiązanie

Zastosowanie przemienników częstotliwości do monitorowania prędkości obrotowej silników to rozwiązanie szczególnie przydatne w odniesieniu do pomp wtryskujących wodę wapienną i wodę amoniakalną. Takie rozwiązanie umożliwia wczesne wykrycie zagrożeń wynikających z nieskutecznego odsiarczania i denitryfikacji gazów spalinowych. Oprócz monitorowania częstotliwości przetworniki sygnału oferują także inne funkcje, takie jak wykrywanie poślizgu i kierunku obrotów. Zasilacze przetworników i nadajniki poziomu napełnienia służą do monitorowania prędkości zasilania oraz poziomu napełnienia, pozwalając uzyskać ciągłe dostarczanie obydwu mediów. Dozowanie wody amoniakalnej zależy od wielu czynników, takich jak temperatura spalin, dlatego do określenia odpowiednich wartości granicznych stosuje się przetworniki temperatury.


Charakterystyka

  • Przemienniki częstotliwości pozwalają monitorować prędkości obrotowe i wydatek pomp, aby w ten sposób zapobiec nieprawidłowemu wtryskiwaniu wody amoniakalnej i problemom związanym z wodą wapienną.
  • Wzmacniacze czujników przewodnościowych monitorują poziom napełnienia zbiornika wody wapiennej.
  • Bezpieczna i niezawodna konwersja sygnałów oraz wzmocnienie danych z pomiaru spalin, w tym temperatury, objętości przepływu i stężenia tlenku azotu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o odniesionych sukcesach, raporty dotyczące zastosowań oraz nowości z lokalnych rynków.