Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Sterowanie układem wody zasilającej w elektrowniach węglowych i monitorowanie procesu

Zastosowanie

Para wytwarzana w elektrowni do napędzania turbin jest następnie przetwarzana w wodę. Proces ten zachodzi w skraplaczu, a woda chłodząca jest pompowana do skraplacza przez system rur. W wyniku różnic temperatur następuje kondensacja pary i jej przemiana w wodę, wykorzystaną następnie jako woda zasilająca. Woda ta jest pompowana z powrotem do rur bojlera.

Cel

Monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika wody zasilającej oraz wydatku pompy wody zasilającej ma na celu zapobieżenie wahaniom i przerwom w procesie wytwarzania pary. Mierzona jest także temperatura podgrzewanej wody zasilającej, ponieważ wynik pomiaru można wykorzystać jako wartość wejściową, np. do systemu palnika. Bardzo ważny jest także pomiar przewodności demineralizowanej wody zasilającej, która powinna być regularnie uzupełniana z powodu strat związanych z jej wyparowaniem w wieży chłodniczej. Zachowanie górnej granicy zawartości soli nie tylko zapobiega korozji, lecz także chroni przed jej odkładaniem się w wymiennikach ciepła. Proces ten może zakłócać wymianę ciepła i powodować sporadyczne przegrzanie.


Korzyści

Moduł interfejsu systemu K Pepperl+Fuchs
Moduł interfejsu systemu K Pepperl+Fuchs

Moduły interfejsu systemu K są wyposażone w izolację galwaniczną, zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL3 i bez żadnych zakłóceń przesyłają sygnały pomiędzy poszczególnymi częściami systemu a sterownią. W procesach związanych z wodą zasilającą stosuje się zwykle kondycjonery sygnału bez certyfikatu ochrony przed wybuchem. System K umożliwia spełnienie wszelkich nowych wymagań dzięki wykorzystaniu modułów należących do jednego portfolio. System SC, który obejmuje moduły o szerokości zaledwie 6 mm, przeznaczone do montażu na szynie DIN, jest kompaktowy i stanowi wydajną izolację galwaniczną pomiędzy stroną polową a stroną sterowania, dzięki czemu umożliwia przesyłanie wartości analogowych.


Rozwiązanie

Aby zapobiec wahaniom podczas procesu wytwarzania pary, stosuje się przetworniki częstotliwości i separatory zasilające, które służą do monitorowania prędkości obrotowej i ciśnienia pompy wody zasilającej. Oprócz pomiaru prędkości obrotowej przetworniki częstotliwości zapewniają również wykrywanie poślizgu i kierunku obrotów. Do określenia poziomu napełnienia zbiornika wody zasilającej stosowane są także sygnalizatory poziomu do cieczy przewodzących — wzmacniacze. Zapewnia to ciągły dopływ wody zasilającej. Temperatura wody zasilającej jest mierzona przez przetworniki temperatury. Odpowiednie urządzenia polowe w połączeniu z zasilaczami nadajnika w sposób ciągły monitorują przewodność wody zasilającej.


Charakterystyka

  • Separatory zasilające i przetworniki częstotliwości monitorują ciśnienie i prędkość obrotową pompy wody zasilającej, zapobiegając wahaniom w układzie doprowadzania wody.
  • Sygnalizator poziomu do cieczy przewodzących — wzmacniacz monitoruje w sposób ciągły poziom napełnienia zbiornika wody zasilającej.
  • Przetworniki temperatury do termopar, potencjometrów i termometrów oporowych zapewniają monitorowanie temperatury podgrzewanej wody zasilającej.
  • W ciągłym monitorowaniu jakości wody zasilającej wykorzystuje się pomocniczo także zasilacze nadajników.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.