Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezawodne wytwarzanie pary w elektrowni węglowej

Zastosowanie

W celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego działania palników i kotłów w elektrowniach węglowych konieczne jest monitorowanie ich pracy.
W celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego działania palników i kotłów w elektrowniach węglowych konieczne jest monitorowanie ich pracy.

W elektrowniach węglowych para napędzająca turbiny jest wytwarzana przez spalanie sproszkowanego węgla. Energia uwalniana podczas tego procesu jest wykorzystywana do podgrzewania kotła z wbudowanymi rurami. Woda doprowadzana do kotła zamienia się w parę. W celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego działania konieczne jest monitorowanie podawania do palnika pyłu węglowego z określoną ilością powietrza, a także kontrola przegrzewacza i modułu podgrzewającego doprowadzaną wodę oraz powietrze do spalania. Wymaga to niezawodnej transmisji sygnałów między instalacją a sterownią.


Cel

Monitorowanie dawek i ciśnienia podawania pyłu węglowego zapewnia zachowanie optymalnych temperatur roboczych instalacji i w pewnym zakresie umożliwia dopasowanie parametrów do obciążenia. Temperatura, przepływ i ciśnienie w rurach przegrzewacza oraz w module podgrzewania wody zasilającej i powietrza są monitorowane w celu zapewnienia optymalnych parametrów procesu. Ponadto możliwe jest wczesne wykrywanie osadów na powierzchni kotła oraz we wnętrzach rur, co pozwala zapobiegać zwiększonemu zużyciu energii oraz naprężeniom termicznym w metalu.


Korzyści

Seria K-System obejmuje moduły interfejsów, które bez żadnych zakłóceń przesyłają sygnały między poszczególnymi elementami systemu a sterownią, a także są wyposażone w izolację galwaniczną i zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL3. Gama produktów obejmuje zarówno bariery iskrobezpieczne do zastosowań iskrobezpiecznych, przeznaczone do ochrony stref zagrożonych wybuchem przed zbyt wysoką energią na wejściu, jak również kondycjonery sygnału do użycia w strefach bezpiecznych. Moduły interfejsu sterują ciśnieniem i dawkowaniem pyłu węglowego. Monitorują także temperaturę, przepływ i ciśnienie w przegrzewaczu, palniku i układzie doprowadzania wody.


Rozwiązanie

Moduły interfejsu z serii K-System zapewniają izolację galwaniczną i bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL 3.
Moduły interfejsu z serii K-System zapewniają izolację galwaniczną i bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL 3.

Monitorowanie ciśnienia i przepływu za pomocą separatorów zasilających jest istotne nie tylko w związku z dostarczaniem sproszkowanego węgla do palnika. Do sterowni bez zakłóceń przesyłane są także dane pomiarowe z przegrzewacza oraz dane dotyczące podgrzewacza doprowadzanej wody i powietrza do spalania. Do wykrywania niedopuszczalnie wysokich lub niskich temperatur stosuje się przetworniki temperatury z ustawionymi wartościami granicznymi. Chronią one przed skutkami gromadzenia się osadów w rurach i uszkodzeniem turbiny przez krople wody, a także zapewniają optymalny współczynnik wydajności.


Charakterystyka

  • Separatory zasilające umożliwiają monitorowanie ciśnienia i przepływu w układzie zasilania palnika, a także monitorowanie układu doprowadzania wody, przegrzewacza i powietrza do spalania.
  • Do monitorowania temperatury najważniejszych elementów palnika i kotła stosuje się przetworniki temperatury z ustawionymi wartościami przełączania dla termopar, potencjometrów i termometrów oporowych.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.