Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Wlot wody w zakładach oczyszczania ścieków

Zastosowanie

Oczyszczalnie ścieków gromadzą i oczyszczają ścieki komunalne i przemysłowe. W mieszalnikach do ścieków dodaje się deszczówkę ze zbiorników, a następnie całość trafia do instalacji za pośrednictwem rurociągów. Ścieki często wpompowuje się na wyższy poziom, aby mogły pokonać następną część rurociągu. Obecność w rurociągu jakichkolwiek łatwopalnych materiałów, a także reakcje chemiczne w ściekach, mogą doprowadzić do powstania w stacjach pomp atmosfery potencjalnie wybuchowej. Z tego powodu stacje podlegają dyrektywom ochrony przed wybuchem.

Cel

W obszarze dopływowym oczyszczalni ścieków odbywają się trzy podstawowe procesy: Ścieki surowe trzeba bez zakłóceń przetransportować do stacji pomp. Oznacza to konieczność stałego monitorowania prędkości obrotowej pomp podających, tak aby w razie awarii można było przełączyć system na pompę rezerwową. W tym samym czasie mierzy się przepływ i poziom ścieków, aby zapobiec przeciążeniu dalszych sekcji oczyszczalni. Systemy przenośników włączają się i wyłączają zależnie od potrzeb, gwarantując optymalne wykorzystanie energii. Oznacza to, że potencjalne zakłócenia, takie jak cieknąca rura, mogą być wcześnie wykryte. Monitorowana jest także jakość wody w celu ochrony warunków rozwoju mikroorganizmów w kolejnym, biologicznym etapie oczyszczania ścieków. Najważniejszym parametrem oprócz temperatury i zawartość soli jest wartość pH, ponieważ pozwala wykryć nadmierną alkalizację lub zakwaszenie środowiska. Dzięki temu można podjąć właściwe środki zapobiegawcze i zapewnić bezpieczeństwo biologicznego etapu oczyszczania ścieków.


Rozwiązanie

Oferta serii K-System obejmuje moduły interfejsu dla wszystkich sygnałów i zastosowań, od prostych izolatorów po moduły o bardzo szerokim zakresie funkcji.
Oferta serii K-System obejmuje moduły interfejsu dla wszystkich sygnałów i zastosowań, od prostych izolatorów po moduły o bardzo szerokim zakresie funkcji.

Bariery iskrobezpieczne z serii K-System to moduły interfejsu umożliwiające bezpieczne przenoszenie i konwertowanie sygnałów wysyłanych ze strefy zagrożonej wybuchem do sterowni. Prędkość obrotowa pompy podającej jest monitorowana poprzez odczyt sygnałów czujnika dyskretnego z użyciem przemiennika częstotliwości. Przepływ można mierzyć za pomocą magnetycznych przetworników przepływu, a poziom wody za pomocą czujników ultradźwiękowych. Do zasilania podzespołów i ułatwienia komunikacji między nimi są wykorzystywane separatory zasilające. Obok innych urządzeń na wlocie stosuje się czujniki mierzące wartość pH ścieków oraz czujniki przewodności mierzące zawartość soli. Oba te rozwiązania chronią biologiczny stopień oczyszczalni. Odczytane dane są przesyłane przez separatory zasilające o regulowanych wartościach granicznych.


Korzyści

Oferta serii K-System obejmuje moduły interfejsu dla wszystkich sygnałów i zastosowań, od prostych izolatorów po moduły o bardzo szerokim zakresie funkcji. Szyna zasilająca dostarcza urządzeniom zasilanie i oferuje możliwość przesyłania zbiorczych komunikatów o błędzie. Szyna zasilająca składa się z szyny DIN oraz wkładki. Ułatwia podłączanie modułów, obniżając koszty okablowania. Seria K-System posiada wiele globalnych zatwierdzeń, w tym zatwierdzenia do poziomu SIL 3 dla wszystkich typów sygnału.


Charakterystyka

  • Wlot wody w oczyszczalni ścieków jest definiowany jako obszar niebezpieczny, który rozciąga się na wszystkie trasy gromadzenia i transportu aż do punktu, w którym ścieki trafiają na teren zakładu.
  • Sterowanie procesami obejmuje kontrolę systemów transportowych wody, regulację ilości oraz monitoring jakości wody.
  • Przetwornice częstotliwości monitorują prędkość obrotową pomp ścieków.
  • Separatory zasilające przesyłają sygnały dotyczące poziomu wody, przepływu, wartości pH i przewodności.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o odniesionych sukcesach, raporty dotyczące zastosowań oraz nowości z lokalnych rynków.