Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Biologiczne oczyszczanie ścieków i etap osadnika wtórnego

Zastosowanie

Stopień biologiczny w oczyszczalni ścieków obejmuje zbiornik napowietrzający oraz zbiornik osadnika wtórnego. Podczas przetwarzania aktywowanego osadu mikroorganizmy żywiące się resztkami organicznymi ze ścieków dokonują ich rozkładu, co oznacza nieustanny dopływ nowego szlamu. Osad aktywowany jest oddzielany od ścieków w osadniku wtórnym. Instalacja transportuje niewielką część pozostałego osadu z powrotem do zbiornika napowietrzającego, aby zachować tam odpowiednie stężenie drobnoustrojów. Reszta osadu trafia do wieży fermentacyjnej w celu dalszego przetworzenia.

Cel

Głównym celem stopnia biologicznego jest rozłożenie składników organicznych. Aktywowany szlam jest mieszany ze ściekami ze stopni czyszczenia mechanicznego i kierowany do procesu rozkładu. Wymaga to monitorowania warunków środowiska rozwoju mikroorganizmów i podejmowania środków zaradczych, jeśli warunki te nie są zachowane. W tym celu zbiera się informacje o stężeniu tlenu, wartości pH, temperaturze i potencjale redoks. Zanim opuszczająca oczyszczalnię woda ze ścieków zostanie odprowadzona do cieków wodnych, jej jakość musi być skontrolowana na wylocie z osadnika wtórnego. Pomiar jakości wody obejmuje takie parametry, jak stężenie tlenu, wartość pH i temperatura. Osadzony szlam jest w kontrolowany sposób zwracany do zbiornika napowietrzającego, co daje pewność, że w zbiorniku napowietrzającym zostanie zachowane minimalne stężenie mikroorganizmów.


Rozwiązanie

Urządzenia serii SC-System zapewniają niezawodne przesyłanie wyników pomiarów analogowych.
Urządzenia serii SC-System zapewniają niezawodne przesyłanie wyników pomiarów analogowych.

Kondycjonery sygnałów serii K-System i SC-System mogą pełnić rolę modułów interfejsu, ponieważ stopień biologiczny oczyszczalni ani zbiornik osadnika wtórnego nie stwarzają ryzyka eksplozji. W zbiorniku napowietrzającym instalowane są czujniki, które z użyciem separatorów zasilających i konwerterów sygnału przesyłają do systemu sterowania odczyty parametrów ważnych dla rozwoju mikroorganizmów. Podobnie za pośrednictwem modułów wejść sygnałów analogowych, takich jak separatory zasilające czy konwertery sygnału, przesyłane są dane o poziomie szlamu i parametry kontroli jakości.


Charakterystyka

  • Stopień oczyszczania biologicznego obejmuje zbiornik napowietrzający podłączony do osadnika wtórnego. Żaden z tych elementów instalacji nie znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem.
  • Zastosowanie urządzeń serii K-System lub SC-System daje pewność, że wyniki pomiarów analogowych, w tym pomiarów parametrów biologicznych dotyczących jakości i poziomu wody, zostaną bezproblemowo przesłane z użyciem separatorów zasilających i konwerterów sygnału.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o odniesionych sukcesach, raporty dotyczące zastosowań oraz nowości z lokalnych rynków.