Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Monitorowanie i kontrola drugiego etapu oczyszczania mechanicznego w oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie

Separator piasku to drugi etap procesu oczyszczania mechanicznego w oczyszczalniach ścieków. Służy do usuwania drobnych cząstek stałych, takich jak piasek, kamienie i kawałki szkła, a także zawarte w ściekach oleje i tłuszcze. Istnieją dwie metody separowania piasku. W nienapowietrzanych separatorach piasek i inne cząstki stałe gromadzą się w wyniku zmniejszenia prędkości przepływu ścieków i można je wypompować z dna. Łatwopalne tłuszcze i oleje pozostają w zbiorniku. W napowietrzanych separatorach od dołu zbiornika wdmuchiwane jest powietrze, co powoduje tonięcie cząstek stałych, które zbierają się na dnie. Pompy piaskowe zamontowane na mostku mobilnej zgarniarki pozwalają odpompować osady ze spustu lub leja na dnie separatora piasku. Z kolei zgromadzony na powierzchni olej i tłuszcz usuwa się z użyciem oscylującej zgarniarki powierzchniowej wyposażonej w urządzenie do odsysania. Tłuszcz gromadzi się na mikroorganizmach i hamuje ich metabolizm (rozkład substancji biologicznych), dlatego trzeba go usunąć przed etapem oczyszczania biologicznego. Tłuszcz jest następnie przetwarzany w wieży fermentacyjnej.

Cel

Ten etap oczyszczania wymaga wykonania szeregu czynności: Kierunek ruchu mostka zgarniarki musi być przełączony w odpowiednim momencie, dlatego konieczne jest niezawodne i precyzyjne wykrywanie jej pozycji końcowej. Zapobiega to uszkodzeniu napędu zgarniarki. Jednocześnie należy monitorować także prędkość obrotową pomp, aby wykrywać wszelkie zatory spowodowane przez ciała obce. Dzięki temu wszelkie zakłócenia mogą być szybko wykrywane i można zainicjować środki zaradcze — na przykład przełączyć system na pompy zastępcze i zawiadomić zespół serwisowy. Mierzony jest także poziom graniczny osadów piasku i innych ciał na dnie separatora piasku. Ze względu na oszczędzanie energii pompy piasku można włączać jedynie wtedy, kiedy są potrzebne.


Rozwiązanie

Urządzenia serii SC-System doskonale sprawdzają się przy modernizacjach instalacji oraz w ciasnych przestrzeniach między kanałami kablowymi.
Urządzenia serii SC-System doskonale sprawdzają się przy modernizacjach instalacji oraz w ciasnych przestrzeniach między kanałami kablowymi.

Do określania i raportowania położenia zgarniarki stosowane są czujniki dyskretne, które współpracują z przełącznikami wartości granicznej. Do monitorowania prędkości obrotowej pomp piasku wykorzystuje się czujniki dyskretne w połączeniu z przemiennikami częstotliwości. Zmierzony poziom osadów piasku jest przekazywany do szafy sterowniczej poprzez przetwornik zasilający. W zależności od warunków w zakładzie moduły są używane w roli barier iskrobezpiecznych serii K-System lub jako kondycjonery sygnału serii K-System i SC-System .


Korzyści

Oferta serii K-System obejmuje moduły interfejsu dla wszystkich sygnałów i zastosowań, od prostych izolatorów po moduły o bardzo szerokim zakresie funkcji. Szyna zasilająca zapewnia urządzeniom napięcie zasilania i oferuje możliwość przesyłania zbiorczych komunikatów o błędzie. Szyna zasilająca składa się z szyny DIN oraz wkładki. Instalacja z szyną DIN ułatwia podłączanie modułów i zmniejsza koszty okablowania. Seria K-System ma wiele globalnych aprobat, w tym aprobatę do poziomu SIL 3 dla wszystkich typów sygnału. Analogowe i cyfrowe moduły pomiarowe serii SC-System mają tylko 6 mm szerokości i cechują się nowoczesną konstrukcją o minimalnym poziomie mocy rozpraszanej. Dzięki kompaktowej obudowie urządzenia serii SC-System doskonale sprawdzają się przy modernizacjach instalacji oraz w ciasnych przestrzeniach między kanałami kablowymi.


Charakterystyka

  • Separator piasku stanowi drugi etap mechanicznego oczyszczania ścieków. W zależności od typu konstrukcji ten element systemu może być traktowany jako strefa zagrożona wybuchem lub niezagrożona.
  • Pozycja końcowa zgarniarki tłuszczu jest sygnalizowana przez przełączniki wartości granicznej, które działają w połączeniu z czujnikami dyskretnymi i sterują kierunkiem ruchu zgarniarki.
  • Prędkość obrotowa napędu pompy jest zgłaszana do systemów sterowania przez przemienniki częstotliwości działające w połączeniu z czujnikami dyskretnymi.
  • Zasilacze przetworników przekazują wyniki pomiaru poziomu piasku w kanale osadnika.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o odniesionych sukcesach, raporty dotyczące zastosowań oraz nowości z lokalnych rynków.