Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive Safety Sensors Reliably Detect Scissor Lift Position

Zastosowanie

W wielu miejscach na liniach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym człowiek i maszyna blisko współpracują, np. przy przenośnikach. Podnośniki nożycowe wykorzystuje się na różnych etapach produkcji, od budowy nadwozia do montażu końcowego. Służą do przemieszczania nadwozi samochodowych na wymaganą wysokość w celu wykonania procesów produkcji. Umożliwiają pracownikom wykonywanie zadań w sposób ergonomiczny, a także, na przykład, montaż elementów wyposażenia wnętrza, foteli, obręczy kół i zderzaków zgodnie z wymaganiami klienta.


Cel

Ruch podnośników nożycowych nie powinien stać się źródłem zagrożenia dla osób pracujących w ich pobliżu. W trakcie montażu podnośniki nożycowe automatycznie przemieszczają się na określoną wysokość roboczą. Części systemu przesuwają się względem siebie podczas regulacji podnośników. W celu zapewnienia, że żadna z części ciała pracownika nie zostanie uwięziona między częściami systemu, prace przy podnośnikach nożycowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy podnośniki są unieruchomione. Obrabiany przedmiot znajdujący się na stole może zostać zwolniony do obróbki tylko wtedy, gdy sygnalizowana jest pozycja końcowa.


Rozwiązanie

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa w podnośniku nożycowym.
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa w podnośniku nożycowym.

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa idealnie nadają się do niezawodnego wykrywania położenia końcowego podnośników nożycowych. Do wykrywania położenia końcowego można użyć dwóch indukcyjnych czujników bezpieczeństwa NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 — jednego dla stanu cofniętego i jednego dla stanu wysuniętego. Czujnik jest zgodny z SIL 2/PL d. Jego niewielkie gabaryty pozwalają na elastyczność montażu i łatwą integrację z podnośnikiem nożycowym.


Korzyści

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa nie mają martwej strefy i dlatego nie wymagają minimalnej odległości od punktu docelowego. Jako punkty docelowe mogą służyć standardowe siłowniki metalowe lub część metalowa konstrukcji. Nie ma potrzeby dostosowywania punktu docelowego ani elementu maszyny. Czujnik bezpieczeństwa ma certyfikat TÜV i cechują go wysokie wartości bezpieczeństwa. Oznacza to, że można go zintegrować bezpośrednio z pętlą bezpieczeństwa. Ponadto jego zastosowanie pozwala zmniejszyć liczbę zleconych regularnych przebiegów referencyjnych. Zamiast wykonywania codziennych testów działania można wydłużyć okresy międzyobsługowe do dwóch miesięcy.


Dane techniczne

  • Zwarta konstrukcja sześcienna z metalową podstawą i obrotową głowicą czujnika
  • Dioda LED stanu przełączania i sygnalizacji błędów
  • Odległość robocza: 15 mm (wpuszczany), 20 mm (niewpuszczany)
  • Zastosowania aż do kat. 2, możliwe PLd/SIL 2 (może być używany redundantnie aż do kat. 3, PLe/SIL 3)

Najważniejsze informacje

  • Niezawodne wykrywanie położeń końcowych podnośnika nożycowego
  • Brak martwej strefy, brak minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym
  • Wydłużone cykle testowe o wysokiej charakterystyce bezpieczeństwa
  • Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca, umożliwiająca elastyczną integrację z podnośnikiem nożycowym

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.