Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

WirelessHART

WirelessHART działa w paśmie 2,4 GHz – nie wymagającym zezwoleń i stosowanym na całym świecie dla takich technologii jak WLAN, Bluetooth czy ZigBee. WirelessHART to jednak znacznie więcej niż tylko odmiana WLAN.

WirelessHART wykorzystuje płaskie sieci typu mesh, w których wszystkie urządzenia radiowe (urządzenia polowe) tworzą sieć. Każdy z elementów działa jednocześnie jako źródło oraz przekaźnik sygnału. Wiadomość wysyłana jest do najbliższego sąsiada, który przekazuje go do następnego i tak aż do osiągnięcia stacji bazowej, będącej jednocześnie celem dla wiadomości. Dodatkowo, w fazie rozruchu, ustalane są trasy alternatywne. Jeżeli wiadomość nie może zostać przekazana ścieżką podstawową (np. z powodu przeszkody na drodze sygnału lub awarii urządzenia), jest ona automatycznie przekierowywana na ścieżkę zapasową. Płaskie sieci typu mesh mogą obejmować rozległe obszary oraz zapewniają niezawodną komunikację dzięki alternatywnym trasom przekazywania sygnału.

W sieciach bezprzewodowych komunikacja jest koordynowana przez TDMA (Time Division Multiple Access), która synchronizuje użytkowników sieci w 10 ms szczelinach czasowych. Zapewnia to niezawodne (bezkolizyjne) działanie sieci i minimalizuje czas, w którym stacja musi pozostawać aktywna.

Aby uniknąć zakłóceń, WirelessHART stosuje również FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Wszystkie 15 kanałów zdefiniowanych w IEEE802.15.4 jest używanych równocześnie; WirelessHART wykorzystuje FHSS aby “przeskakiwać” z kanału na kanał. Kanały wykorzystywane już do komunikacji są blokowane, aby uniknąć kolizji z innymi systemami komunikacji bezprzewodowej.

Kombinacja synchronizacji z cyklem 10 ms i 15 kanałów pozwala na wykonanie 1500 połączeń w ciągu sekundy.Sieć WirelessHART typu mesh