Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Proces projektowania instalacji fieldbus

Infrastruktura sieci fieldbus stanowi kręgosłup systemu automatyzacji. Podczas projektowania obowiązują zasady analogiczne do tych, które stosuje się w przypadku instalacji elektrycznych. Spełnienie poniższych kryteriów budowy ma znaczenie dla niezawodności i ekonomiczności:


Topologia i komponenty — prosta budowa i użytkowanie

Segment to pojedynczy obwód z zasilaczami, skrzynkami przyłączeniowymi dla sieci procesowych i urządzeniami. Segment łączy system sterowania z wieloma urządzeniami. Projekt topologii określa fizyczne umiejscowienie i sposób połączenia zasilaczy, skrzynek przyłączeniowych dla sieci procesowych oraz urządzeń.

W segmentach najczęściej stosuje się topologię magistrali z rozgałęzieniami wykorzystującą główną linię lub przewód główny (magistralę). Magistrala jest połączeniem między zasilaczami i interfejsami komunikacyjnymi, które znajdują się w sterowni, a urządzeniami polowymi. Za połączenie z urządzeniami polowymi odpowiadają skrzynki przyłączeniowe dla sieci procesowych (jedna lub wiele) zamontowane w łatwo dostępnym miejscu. Kabel połączeniowy o długości do 120 m nosi nazwę odgałęzienia, ponieważ jest znacznie krótszy od typowej magistrali. Ta topologia odpowiada wymaganiom praktycznie wszystkich instalacji procesowych.

Topologia magistrali z odgałęzieniami jest pod wieloma względami podobna do topologii stosowanych w instalacjach, gdzie wielordzeniowe kable magistralne biegną do zainstalowanych w terenie skrzynek przyłączeniowych dla sieci procesowych i jest łatwa do zrozumienia, zbudowania i utrzymywania.Topologia magistrali z odgałęzieniami jest z natury prosta. Każde urządzenie jest połączone oddzielnie.

Skrzynka przyłączeniowa dla sieci procesowych jest także nazywana urządzeniem przyłączeniowym. Ochronę przed zapłonem można w razie potrzeby dostosować do wymagań poprzez odpowiedni dobór zasilaczy i urządzeń przyłączeniowych. Umożliwia to tworzenie ekonomicznych rozwiązań na potrzeby wszystkich stref zagrożonych wybuchem. Funkcjonalność i dostępność

Nowoczesne urządzenia przyłączeniowe w sposób niezawodny chronią przed skutkami typowych zdarzeń eksploatacyjnych, takich jak wymiana urządzeń, niestabilność połączeń, przecieki wody, przepięcia itp. Te funkcje zostały szczegółowo opisane tutaj...

FieldConnex pozwala uprościć budowę i wdrażanie instalacji fieldbus w dowolnych instalacjach procesowych, bez względu na branżę. Oferuje różnorodne rozwiązania do ochrony przed warunkami zewnętrznymi oraz systemy zapewniające odpowiednią dostępność.

W tym miejscu możesz zapoznać się z wszystkimi komponentami sieci fieldbus przeznaczonymi do stosowania w strefach bezpiecznych oraz z komponentami, które będą odpowiadać potrzebom Twojej instalacji...

 


Magistrala Fieldbus w strefach zagrożonych wybuchem

W strefach zagrożonych wybuchem magistrale fieldbus wymagają stosowania infrastruktury zapewniającej ochronę przed zapłonem. Schematy topologii da stref zagrożonych wybuchem znajdziesz poniżej: Na tej stronie możesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o metodach zapobiegania zapłonowi...Identyczna topologia z magistralą i odgałęzieniami dla każdej strefy zagrożonej wybuchem. Skuteczna ochrona przed zapłonem zależy od wybrania odpowiednich komponentów i metod instalacji.