Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Magistrale fieldbus w strefach zagrożonych wybuchem

Metody ochrony przed zapłonem

W strefach zagrożonych wybuchem magistrale fieldbus wymagają stosowania infrastruktury zapewniającej odpowiednią ochronę przed zapłonem. Najważniejsze metody ochrony znajdziesz w tabeli poniżej.  Każdą z metod można zastosować do całego segmentu albo do jego części, na przykład magistrali lub odgałęzień.


OchronaOchrona przed zapłonemZastosowano wAtrybuty
Mechaniczna

Ochrona typu Ex e
Ochrona typu Ex nA
Obudowa ognioszczelna (Ex d)*)

Obszary ZoneOchrona przed przypadkowym przerwaniem obwodu. Taka sama jak w każdej instalacji elektrycznej, np. w oprawach oświetleniowych, silnikach itp.
Umożliwia stosowanie długich kabli i dużej liczby urządzeń.
Zabezpieczenie przed wybuchem
Okablowanie o ograniczonej emisji
Obszary Division
ElektrycznaIskrobezpieczeństwo (Ex i)Obszary Zone i DivisionDozwolona praca w strefie zagrożonej wybuchem.
Do stosowania z krótszymi kablami.
Do wszystkich stref zagrożonych wybuchem

*) Do niektórych skrzynek przyłączeniowych dla sieci procesowych stosuje się obudowy ognioszczelne, choć w przypadku komponentów FieldConnex® nie ma takiej konieczności.


Tam, gdzie zgodnie ze standardowymi procedurami zleceniu prac musi towarzyszyć zezwolenie na pracę w strefie zagrożonej wybuchem użytkownicy często decydują się na mechaniczne zabezpieczenia przed zapłonem.Obsługa sprzętu bez wyłączania

Konserwacja urządzeń bez zezwolenia na pracę w strefie zagrożonej wybuchem jest możliwa tylko wtedy, gdy odgałęzienie oraz połączenie z urządzeniem zostało zainstalowane w sposób iskrobezpieczny (Ex i) lub wykorzystuje okablowanie polowe o ograniczonej emisji. W przypadku dużej liczby urządzeń i znacznej długości przewodów wymagana moc jest jednak zbyt duża, aby zachowanie iskrobezpieczeństwa było technicznie możliwe.

Odpowiednie wymagania spełnia koncepcja długich magistrali dużej mocy. Magistrala dostarcza zasilanie o napięciu do 31 V i natężeniu 500 mA, co wymaga zastosowania mechanicznych środków ochrony przed zapłonem, podobnych do tych, które stosuje się w oświetleniu elektrycznym oraz silnikach elektrycznych. Rolę bariery iskrobezpiecznej pełni urządzenie przyłączeniowe zamontowane w skrzynce przyłączeniowej dla sieci procesowych w pobliżu urządzenia docelowego. Można zamontować do czterech urządzeń przyłączeniowych na każdy segment, co pozwala zasilać i chronić do 31 urządzeń (tyle, ile wynosi standard dla magistrali fieldbus).
 

Korzyści:

  • Ekipy instalacyjne i obsługowe zyskują możliwość pracy z urządzeniami polowymi bez konieczności ich wyłączania i uzyskania zezwolenia na pracę w strefie zagrożonej wybuchem.
  • Inżynierowie mogą w każdej strefie zagrożonej wybuchem wykorzystywać kable o maksymalnej długości dopuszczonej dla magistrali fieldbus oraz instalować dużą liczbę urządzeń na segment.


Ten schemat topologii ukazuje najbardziej typowe sposoby instalacji magistrali fieldbus. W ramach jednego segmentu dopuszczone jest mieszanie i łączenie metod ochrony przed zapłonem.


Trzy etapy wyboru właściwego produktu

Ilustracje ukazujące wszystkie metody instalacji z ochroną przed zapłonem i bez oraz odpowiednie produkty znajdziesz na liście produktów FieldConnex®.