Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Więcej miejsca dzięki wąskim modułom rozproszonych I/O typu LB

Nowe wąskie moduły rozproszonych I/O typu LB, przeznaczone do montażu w strefie 2, udostępniają najmniejszy ze stosowanych w automatyzacji procesów iskrobezpieczny interfejs z 80 kanałami analogowymi. Zajmują tylko połowę używanego do tej pory miejsca. Jest to możliwe dzięki nowym układom elektronicznym zarządzającym energią, które zmniejszają ilość ciepła emitowanego wewnątrz modułów.

Diody LED, sygnalizujące stan poszczególnych kanałów, ułatwiają wdrożenie modułów do eksploatacji. Jeden rzut oka wystarczy do zobaczenia wyników diagnostyki prowadzonej przy użyciu udoskonalonej funkcji wykrywania uszkodzenia linii. Diody LED natychmiast sygnalizują, którego kanału dotyczy problem.

Dzięki nowym modułom Twój system dokona kroku w przyszłość, zachowując jednocześnie zgodność z istniejącą instalacją, ponieważ moduły doskonale pasują do już używanych płyt bazowych.

Nowe, wąskie moduły typu LB przeznaczone do strefy 2, zmniejszają ilość rozpraszanej energii oraz zapewniają doskonałą niezawodność i długi czas eksploatacji przy dużym zagęszczeniu modułów. Są też łatwiejsze w konserwacji i mają niższą cenę w przeliczeniu na kanał.