Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Uniwersalny moduł o konfigurowanch we/wy

W ramach rozwiązań systemów oddalonych I/O LB firma Pepperl+Fuchs oferuje 4-kanałowe uniwersalne moduły wejścia/wyjścia z zaciskami Ex i do użytku w strefie 2, Class I/Div. 2 obszarów zagrożonych wybuchem. Moduł ten stanowi rozwiązanie o dużej elastyczności do zastosowań takich jak przetworniki ciśnienia, przetworniki przepływu, przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki poziomu, zawory proporcjonalne, przetworniki I/P czy wskaźniki lokalne.

Każdy z czterech kanałów może być niezależnie parametryzowany oraz może działać zarówno jako wejście, jak i wyjście analogowe. Możliwa jest także kombinacja wejść i wyjść analogowych. Wskaźniki LED informują o stanie poszczególnych kanałów. Białe wskaźniki LED wskazują bieżący tryb pracy. Uniwersalne moduły wejść/wyjść systemów oddalonych I/O LB można wymieniać pod napięciem (hot swap), co umożliwia ich szybką i łatwą wymianę bez konieczności czasochłonnego wyłączenia systemu. Dodatkową zaletą jest możliwość automatycznego pobierania ustawień kanałów w związku z wymianą modułów.

Moduły są wyposażone w funkcję wykrywania przerwy w obwodzie oraz zwarcia. Separacja galwaniczna zapewnia izolację sygnałów obwodu iskrobezpiecznego od magistrali i zasilania.


Bramka PROFINET

Nowe bramki PROFINET oddalonego I/O firmy Pepperl+Fuchs z certyfikatem strefy 2, klasy I/dz. 2 otwierają drzwi do zastosowań Przemysłu 4.0 w przemyśle przetwórczym.