Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezakłócone podawanie materiału w zakładach produkcyjnych

Czujnik sekcji świetlnej sprawdza jednocześnie obecność i pozycję

Zastosowanie

Zrobotyzowane systemy przenoszenia materiałów są często używane do podawania przedmiotów poddawanych obróbce lub surowców do systemów produkcji i przetwarzania. Elementy nośne obrabianych przedmiotów są używane do transportu materiałów do zakładu, gdzie następnie materiały są automatycznie zdejmowane.  W konwencjonalnych rozwiązaniach są stosowane standardowe czujniki wizyjne, które kontrolują pozycję podawanych materiałów. Proces ten jest kosztowny i złożony, ponieważ czujniki szybko osiągają limity wydajności wykrywania w przypadku pracy z obiektami o niskim kontraście. W takich przypadkach standardowe czujniki wizyjne wymagają dodatkowego oświetlenia zewnętrznego i złożonej konfiguracji.


Cel

Bezprzerwowe podawanie surowców ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ekonomicznego poziomu operacji w zakładach produkcyjnych. Materiały, które mogą różnić się kolorami, są transportowane do maszyny w elementach nośnych przedmiotów obrabianych. Zanim materiały zostaną pobrane przez system robotów, wymagane jest sprawdzenie, czy są obecne (kontrola obecności) oraz czy znajdują się w prawidłowej pozycji (kontrola pozycji). Wydajne operacje bez przestojów zakładu lub strat w produkcji zawsze stanowią najwyższy priorytet.
 


Rozwiązanie

Czujnik sekcji świetlnej SmartRunner Matcher firmy Pepperl+Fuchs umożliwia wykonywanie obu zadań wykrywania w jednej operacji. Czujnik jest zamontowany nad systemem przenośnika i jednocześnie sprawdza dwa elementy, wykrywającprofile wysokości. Gdy są one zgodne z profilem referencyjnym zapisanym w czujniku, wyjście przełączające wysyła sygnał „prawidłowy”. Różnice w profilach wysokości oznaczają brak surowca lub jego niewłaściwe umieszczenie, co powoduje, że czujnik wysyła sygnał „nieprawidłowy”. Dzięki temu rozwiązanie SmartRunner Matcher pozwala uniknąć odpadów i przestojów zakładu, co przekłada się na wydajniejszą produkcję.
 W zależności od tego, czy wykrywany profil jest zgodny z zapisanym profilem referencyjnym, wyjście przełączające urządzenia SmartRunner Matcher wysyła sygnał „prawidłowy” lub „nieprawidłowy”.

Korzyści

Urządzenia SmartRunner Matcher są fabrycznie zoptymalizowane pod kątem porównywania profili wysokości, co oznacza, że można je bezpośrednio zintegrować z systemem bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy. Rozwiązanie jest łatwe w konfiguracji i nie wymaga szacowania surowych danych. Zamiast tego wyniki wykrywania są dostarczane jako sygnał przełączający, który może być przetwarzany przez dowolny panel sterowania. Technologia przecięcia wiązki światła zapewnia precyzyjne i niezawodne wyniki, niezależnie od jakości powierzchni, kontrastu i koloru wykrywanych obiektów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań opartych na systemach wizyjnych nie jest wymagane kosztowne i trudne w instalacji oświetlenie zewnętrzne. Szeroki zakres wykrywania wynoszący 160 mm umożliwia wykrywanie i weryfikowanie wielu obiektów. Dostępna jest także rozszerzona wersja urządzenia SmartRunner Matcher, która pozwala zapisać w czujniku do 32 profili wysokości w celu szybkiej ponownej parametryzacji po zmianach w zakładzie.


Najważniejsze informacje o rozwiązaniu SmartRunner Matcher

  • Kompaktowy, wstępnie skonfigurowany czujnik przecięcia wiązki światła do wykrywania profili wysokości
  • Szybka integracja z dowolnym systemem sterowania dzięki łatwemu przetwarzaniu przełączanych sygnałów
  • Wysoka niezawodność wyników, niezależnie od jakości, kolorów i kontrastu powierzchni
  • Ekonomiczna i łatwa instalacja bez potrzeby stosowania dodatkowego oświetlenia zewnętrznego
  • Łatwe oddawanie do eksploatacji dzięki parametryzacji z wykorzystaniem kodów kontrolnych DataMatrix oraz funkcji uczenia

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.