Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Dopasowanie profili

Czujnik SmartRunner Matcher bazuje na technologii SmartRunner, która w unikalny sposób łączy technologię triangulacji laserowej z wykorzystaniem czujnika wizyjnego 2D wyposażonego w diody LED. Ten czujnik do rozpoznawania profili zaprojektowano specjalnie z myślą o porównywaniu profili obiektów poprzez specyficzny dla danego zastosowania pomiar profilu i zintegrowane funkcje oceny w niewielkiej obudowie.

Czujnik wizyjny jest nastawiony na sygnalizowanie odchyleń od zaprogramowanego konturu wzorcowego. Na podstawie porównania profili czujnik weryfikuje poprawność konturu obiektu i jego położenia. Profil wzorcowy można łatwo zaprogramować za pomocą funkcji uczenia. Jeśli rozpoznany profil jest taki sam jak wzorcowy lub dostatecznie do niego podobny, generowany jest sygnał „dobry”. Jeśli profile się różnią, czujnik wizyjny wysyła sygnał „zły”. Zapewnia to niezawodność działania chwytaków robotów i zapobiega nieplanowanym przestojom oraz uszkodzeniu cennych produktów.

Ze względu na pole wykrywania 180 mm czujnik SmartRunner Matcher jest elastyczny w przypadku zmian wymagań, takich jak tymczasowe zmiany w produkcji. Czujnik do rozpoznawania profili szybko adaptuje się do nowej sytuacji poprzez funkcję uczenia lub kody Data Matrix, bez potrzeby przestawiania lub ponownej parametryzacji.

Korzyści z czujnika wizyjnego:

  • Porównywanie profili za pomocą technologii SmartRunner: Szybki montaż i łatwa integracja czujnika dzięki fabrycznej konfiguracji specyficznej dla danego zastosowania
  • Szybka adaptacja do wymagań nowych zastosowań ze względu na pole wykrywania 180 mm i łatwość uczenia nowych profili wzorcowych
  • Płynny przebieg procesów i ochrona cennych elementów linii produkcyjnych

Główne obszary zastosowań:

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Branża opakowaniowa
  • Przemysł maszynowy

 

 


Odkryj unikalne laserowe czujniki triangulacyjne SmartRunner zintegrowane z czujnikiem wizyjnym 2D wyposażonym w diody LED...