Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Laserowe czujniki profilów

Technologia SmartRunner, oparta na sprawdzonej metodzie triangulacji laserowej, wykorzystuje linię laserową i kamerę do precyzyjnego wykrywania profili wysokości przy użyciu zasady triangulacji. Przewaga metody triangulacji laserowej nad typowymi czujnikami wizyjnymi uwidacznia się szczególnie w trudnych warunkach otoczenia. Oświetlenie zewnętrzne nie jest wymagane, nawet w przypadku obiektów o niskim kontraście, takich jak metal na metalu i jednokolorowe tworzywa sztuczne. Nawet różne powierzchnie, różne koloryświatło zewnętrzne nie wpływają na wynik pomiaru.

Technologia SmartRunner zapewnia poniższe innowacyjne funkcje

  • Wyjątkowe połączenie profilu wysokości i wyjścia obrazu 2-D w jednym przetworniku
  • Łatwa interpretacja danych linii dzięki generowaniu obrazów 2-D
  • Prosta diagnostyka poprzez analizę obrazów błędów
  • Czujniki zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań, ułatwiające integrację urządzeń do obróbki danych nieprzetworzonych i zapewniające maksymalną elastyczność
  • Niezawodne, precyzyjne wykrywanie dzięki metodzie triangulacji laserowej — niezależnie od stanu powierzchni i koloru

Typowe zastosowania

  • Kontrola obecności małych części, np. nitów, śrub i zacisków
  • Kontrola kompletności, np. długopisów, tabletek itp.
  • Kontrola położenia i wyjścia, np. skrzyń, palet i różnego rodzaju przedmiotów

Omówienie laserowych czujników profilów


Odkryj unikalne laserowe czujniki triangulacyjne SmartRunner zintegrowane z czujnikiem wizyjnym 2D wyposażonym w diody LED…