Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Optimizing Asset Management in Existing Plants

Zastosowanie

W przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami komunikacja pomiędzy szczeblem terenowym a kontrolnym musi być na tyle ciągła, jak to tylko możliwe. Komunikacja cyfrowa umożliwia czujnikom w terenie wysyłanie oprócz wartości pomiarowych także danych diagnostycznych i konfiguracyjnych. Prawie wszystkie przyrządy pomiarowe zainstalowane w zakładach przetwórczych
są już wyposażone w te funkcje dzięki użyciu sprawdzonego protokołu HART. Jednak te dodatkowe informacje często pozostają niewykorzystane, ponieważ konwencjonalne metody ich przesyłania byłyby nieproporcjonalnie kosztowne.


Cel

Ostatecznym celem jest optymalizacja dostępności zakładu. Czas przestoju i awarie zakładu należy ograniczać do minimum nieuniknionych planowanych interwencji. Serwisowanie i konserwacja mogą być optymalizowane przy użyciu nowoczesnego wspieranego cyfrowo zarządzania zasobami. Optymalizacja ta przynosi również korzyści w postaci dokumentacji oprzyrządowania
i zarządzania jakością. Ciągła komunikacja może także ułatwiać wykorzystanie dużych ilości danych bez konieczności znaczącej interwencji w zainstalowaną bazę, ponieważ nie ma potrzeby wymiany wysokowydajnych, konwencjonalnych czujników analogowych i elementów wykonawczych.


Rozwiązanie

Użytkownicy systemów oddalonych I/O LB/FB mogą korzystać ze wszystkich zalet komunikacji cyfrowej przy jednoczesnym korzystaniu z analogowych urządzeń polowych. System łączy cyfrowo czujniki i elementy wykonawcze za pomocą interfejsu analogowego, takiego jak 4 mA … 20 mA, a także czujników i zaworów NAMUR z systemem sterowania. Oprócz wartości mierzonej, systemy oddalone I/O LB/FB przekazują także wszystkie dane diagnostyczne i konfiguracyjne urządzeń polowych zgodnych z HART. Dzięki temu oprzyrządowanie jest przejrzyste, zarówno w zakresie zarządzania zasobami, jak i optymalizacji procesów. Koncepcje serwisowania prewencyjnego można wdrażać bez konieczności dodatkowej ingerencji w system sterowania. Systemy oddalonych I/O LB/FB są modułowe i mogą być instalowane w strefach zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie czujników. Systemy składają się z płyty bazowej, modułu zasilacza, modułów I/O i bramki. System LB jest odpowiedni dla strefy 2/dz. 2 i stref bezpiecznych. System FB jest odpowiedni dla strefy 1.


Korzyści

Urządzenia polowe mogą być adresowane bezpośrednio za pomocą HART i HART/IP. Zastosowanie osobnego modemu HART dla każdego urządzenia polowego zapewnia wysoką prędkość transmisji, co oznacza brak czasu oczekiwania. Protokół HART/IP może być używany równolegle z modułem PROFINET, a system zarządzania zasobami może uzyskiwać dostęp do danych równolegle z systemem sterowania. Zainstalowane obecnie oddalone moduły I/O korzystają z rozwiązania HART Over PROFIBUS, które zapewnia dostęp do danych urządzeń polowych. Firma Pepperl+Fuchs dostarcza kompletne, gotowe do instalacji rozwiązania, łącznie z okablowaniem wstępnym, które na żądanie może być testowane przed dostawą. Innowacyjne rozwiązania programowe i przemysłowe usługi IoT oferowane przez firmę Neoception — spółkę zależną firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają bezproblemową integrację urządzeń polowych z istniejącym środowiskiem informatycznym.


Najważniejsze informacje

  • Analogowe urządzenia polowe mogą pozostać w użyciu po dodaniu interfejsu komunikacji cyfrowej
  • Dane konfiguracyjne i diagnostyczne są dostępne w czasie rzeczywistym do zarządzania zasobami
  • Minimalne nakłady inwestycyjne i instalacyjne
  • W oparciu o sprawdzony protokół HART
  • Do montażu w strefach 1 i 2 oraz w dziale 2

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
Bramka PROFINET

Nowe bramki PROFINET oddalonego I/O firmy Pepperl+Fuchs z certyfikatem strefy 2, klasy I/dz. 2 otwierają drzwi do zastosowań Przemysłu 4.0 w przemyśle przetwórczym.