Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Podwójne nadmiarowe przekaźniki bezpieczeństwa zapewniające maksymalne bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczna aktywacja alarmu pożarowego dla skutecznej ochrony przed pożarem

Zastosowanie

Ochrona przeciwpożarowa jest kwestią o wysokim priorytecie, szczególnie dla zakładów produkcyjnych w przemyśle chemicznym. W przypadku stosowania materiałów łatwopalnych lub nawet wybuchowych należy wziąć pod uwagę szeroko zakrojone, kompleksowe środki zapobiegające wystąpieniu pożarów, ale to samo nie wystarczy. W przypadku wybuchu pożaru należy ustanowić odpowiednie środki i procedury, aby ugasić go możliwie jak najszybciej. Dopiero wtedy można uznać, że operator zakładu podjął wszelkie środki ostrożności, aby zminimalizować obrażenia ciała, uszkodzenia mienia i szkody środowiskowe


Cel

Oszczędność czasu jest decydującym czynnikiem skutecznej walki z pożarem. Detektory temperatury, czujki dymu, detektory gazu i kamery są powszechnie stosowane w wykrywaniu pożarów w jak najszybszym czasie, a także w inicjowaniu niezbędnych środków obronnych. Wszystkie użyte elementy muszą być częścią skoordynowanego i niezawodnego systemu alarmowego, który szybko i automatycznie reaguje w przypadku wykrycia pożaru. Wykryte sytuacje pożarowe muszą być zgłaszane do centrali alarmowej, która z kolei uruchamia automatyczne urządzenia gaśnicze, a jednocześnie dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze.

Z definicji jest to tryb rzadkiego przywołania. Niemniej jednak cały system wykrywania i zwalczania pożarów musi działać z całkowitą niezawodnością w każdej sytuacji. 


Rozwiązanie

Przekaźnik bezpieczeństwa KFD2-RSH-1.2E.L
Przekaźnik bezpieczeństwa KFD2-RSH-1.2E.L

Warunkiem niezawodnej sygnalizacji alarmowej w przypadku wybuchu pożaru jest bezpieczna transmisja sygnału uzupełniona izolacją galwaniczną pomiędzy obwodami sterowania i polowymi. Przekaźniki bezpieczeństwa ETS (zasilanej pętli w stanie bezpiecznym) firmy Pepperl+Fuchs zaprojektowano specjalnie do tego celu. Przykładem z tej serii jest przekaźnik bezpieczeństwa KFD2-RSH-1.2E.L. Spełnia wymagania dotyczące zintegrowanego bezpieczeństwa zgodnie z SIL 3 i jest używany do bezpiecznego zasilania urządzeń. Okresowe testy diagnostyczne i dowodowe są przeprowadzane w celu sprawdzenia prawidłowego działania podłączonych urządzeń, aby zapewnić, że zarówno alarm pożarowy, jak i automatyczne środki gaśnicze są niezawodnie uruchamiane w przypadku pożaru.


Zalety

Przekaźniki bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs są wyposażone w dwa styki nadmiarowe. Dzięki zaawansowanej architekturze 1oo3 wystarczy, że działa tylko jeden z tych styków. Ta architektura mechaniczna zapewnia maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonalne w przypadku uruchomienia alarmu pożarowego i automatycznego sprzętu gaśniczego. W przeciwieństwie do styków sterowanych przez wymuszenie korozja lub zanieczyszczenie styków jest w dużej mierze nieistotne.

Diagnostyka odbywa się za pomocą opóźnionego przełączania przekaźników podstawowych. Rezultatem są bardzo długie czasy weryfikacji. Potrzeby związane z konserwacją urządzeń są znikome.

Przekaźniki bezpieczeństwa z serii KFD2-RSH zapewniają wszechstronne wykrywanie usterek linii (LFT). Zwarcia i przerwy w przewodach są wykrywane na poziomie pola i po stronie sterowania oraz przypisywane do określonego obwodu sygnałowego. Dlatego nie jest konieczne monitorowanie przekaźnika za pomocą dodatkowego wyjścia sygnalizacji awarii i wykonywanie związanych z nim czynności dotyczących instalacji okablowania.

Przekaźniki bezpieczeństwa są wyposażone w filtr wejściowy, który niezawodnie filtruje impulsy testowe z układu sterowania. W rezultacie sterownik może swobodnie wykonywać wszystkie wymagane czynności diagnostyczne bez tworzenia niezamierzonego obwodu.


Najważniejsze informacje

  • Bezpieczne uruchamianie alarmów pożarowych i automatycznego systemu gaśniczego za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa ETS
  • Izolacja galwaniczna obwodu sterowania i obwodu polowego
  • Wpływ zanieczyszczenia i korozji na styki przełączające jest w dużej mierze eliminowany
  • technologia 1oo3, zintegrowana diagnostyka i wykrywanie usterek linii
  • Filtry impulsów testowych chronią przed usterkami powodowanymi przez diagnostykę sterowania

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.