Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Konwerter częstotliwości KF**-UFC-Ex1.D zapobiega przeciążeniu

Monitorowanie prędkości i bezpieczeństwo funkcjonalne dla przenośników taśmowych pieców

Zastosowanie

Taśmy przenośnikowe są zazwyczaj używane do transportu koksu, ponieważ są używane do obsługi pieców w produkcji stali. Jeżeli piec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie otwartej wody, koks jest rozładowywany bezpośrednio ze statku. W przeciwnym razie koks jest zazwyczaj dostarczany koleją. W obu przypadkach koks jest transportowany za pośrednictwem systemu przenośnikowego lub przenośnika ślimakowego w celu tymczasowego magazynowania lub podania bezpośrednio do pieca.

Może to doprowadzić do przeciążenia przenośnika, które jest zwykle wywoływane przez ciała obce lub nadmierne obciążenie. Może to spowodować przegrzanie napędów, co nie jest całkowicie pozbawione ryzyka ze względu na łatwopalny materiał transportowy. 


Cel

Aby uniknąć krytycznych warunków pracy, należy stale monitorować prawidłowe działanie przenośników śrubowych i przenośników taśmowych. Zazwyczaj uzyskuje się to poprzez ciągłe monitorowanie prędkości napędów. Jeśli prędkość spadnie poniżej określonej wartości, cały system przenośników zostanie natychmiast zatrzymany, a jednocześnie zostanie uruchomiony sygnał alarmowy.

Jest to ważna cecha bezpieczeństwa systemu przenośnikowego, ponieważ doskonała charakterystyka prędkości jest wyraźnym wskaźnikiem, że nie występuje ryzyko pożaru z powodu przegrzania systemu napędowego. Ponadto funkcja ta może być używana do zapewnienia dokładnego natężenia przepływu wymaganego do zagwarantowania optymalnej wydajności spalania pieca. 


Rozwiązanie

Konwerter częstotliwości KF**-UFC-Ex1.D
Konwerter częstotliwości KF**-UFC-Ex1.D

Pepperl+Fuchs oferuje konwertery częstotliwości z serii KF**-UFC-Ex1.D do monitorowania prędkości napędu systemów przenośników. Konwertery te są w stanie wykryć, czy wartości prędkości są powyżej lub poniżej ustalonych wartości granicznych, i zatrzymać napęd przed wystąpieniem sytuacji krytycznej z powodu przegrzania napędu oraz zapłonu materiału transportowego.

Funkcja monitorowania prędkości może być używana jako zmienna nastawiana w systemach przed systemem przenośników. Na przykład można sterować przenośnikami ślimakowymi i kołami łopatkowymi używanymi do napełniania układu przenośnika. W przypadku usterki układu przenośnika dalsze napełnianie jest automatycznie zatrzymywane


Zalety

Konwertery częstotliwości KF**-UFC-Ex1.D są idealne do monitorowania silników systemów przenośników pod kątem przeciążenia. Jeśli konwerter wykryje przekroczenie lub nieosiągnięcie wstępnie zdefiniowanej wartości granicznej, napęd zostanie automatycznie wyłączony, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu.

Podstawową funkcją konwerterów częstotliwości jest konwersja dyskretnego sygnału wejściowego na proporcjonalny i swobodnie regulowany sygnał analogowy w zakresie od 0/4 mA do 20 mA. Oznacza to, że działają one jako przetwornica sygnału i uaktywnią alarm po przekroczeniu wartości granicznej. W takim przypadku wyjścia przekaźnikowe są uaktywniane w celu uruchomienia niezbędnych operacji przełączania.

Urządzenia są montowane na standardowej szynie montażowej DIN i nadają się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z wymaganiami SIL 2 (IEC 61508/ IEC 61511). Obejście rozruchu i wykrywanie usterek linii zapewniają niezawodne działanie. Konwertery są dostępne jako bariery iskrobezpieczne dla iskrobezpiecznych sygnałów lub jako kondycjonery sygnałów z bezpiecznego obszaru.


Najważniejsze informacje

  • Przeciążenie taśm przenośnikowych może spowodować przegrzanie napędów, a nawet wystąpienie pożarów
  • Funkcja ciągłego monitorowania prędkości wykrywa przegrzanie napędu i uruchamia całkowite zatrzymanie całego systemu przenośników
  • Konwerter częstotliwości KF**-UFC-Ex1.D wykrywa, czy wartości prędkości są powyżej lub poniżej ustalonych wartości granicznych
  • Wbudowane przekaźniki powodują wyłączenie i alarm
  • Jednoczesne sterowanie podłączonymi urządzeniami ładującymi automatycznie zatrzymuje cały proces przenoszenia

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.