Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zasilacz nadajnika do monitorowania poziomu w systemach ściekowych

Wykrywanie awarii stacji pomp

Zastosowanie

Oczyszczalnie ścieków służą do zbierania i oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw przemysłowych. Ścieki te są zwykle dostarczane przez kanały. Jeśli obecna topografia nie zapewnia ciągłego, naturalnego gradientu, może być konieczne użycie pomp w celu wyrównania istniejących różnic wysokości w kilku miejscach. Należy monitorować prawidłowe funkcjonowanie tych stacji pompujących. Awaria pompy i zablokowane kanały wychodzące mogą prowadzić do wzrostu poziomu ścieków w stacji pomp. Pękniecie kanału w górnej części kanału prowadzi do spadku. Do wykrycia tych usterek w odpowiednim czasie niezbędny jest ciągły pomiar poziomu. 


Cel

Pomiar poziomu musi wykryć, czy ilość ścieków w stacji pomp mieści się w określonych granicach. Jeśli górna wartość zostanie przekroczona lub nie zostanie uzyskana minimalna wartość, występują usterki na wlocie lub wylocie pompy lub w samej stacji pomp. Aby możliwe było podjęcie środków zaradczych lub uruchomienie alarmów, należy zgłosić do centrali alarmowej odchylenie od dopuszczalnych poziomów.


Rozwiązanie

Nadajnik ciśnieniowy
Nadajnik ciśnieniowy

Nadajniki ciśnieniowe, np. LHCR-51 lub LHCS-51, są optymalną metodą monitorowania poziomu w zbiornikach. Ta technologia czujników może wykorzystywać interfejs 4–20 mA do komunikacji z zasilaczami nadajnika. Te funkcje powodują uaktywnienie określonych funkcji po osiągnięciu wcześniej ustawionej wartości granicznej. Typowe zasilacze nadajników to kompaktowe podzespoły Pepperl+Fuchs STC z serii.

Te zasilacze nadajników mogą być używane do uruchomienia alarmu w przypadku wykrycia sytuacji krytycznej w celu podjęcia odpowiednich działań. Jeśli nastąpi bezpośrednie przepełnienie zbiornika na ścieki, można automatycznie włączyć dodatkowe pompy. 


Zalety

Zasilacze nadajników i nadajniki ciśnieniowe są dostępne do użytku w strefach zagrożonych wybuchem i mają odpowiednie międzynarodowe atesty. Oba typy urządzeń są przeznaczone do zastosowań związanych z bezpieczeństwem na poziomie SIL 2 zgodnie z normą IEC / EN 61508. Dostępne są również zasilacze nadajników do obwodów SIL 3. Wszystkie urządzenia obsługują interfejs 4–20 mA i są przezroczyste dla systemu HART, dzięki czemu urządzenie polowe może być parametryzowane za pomocą bariery iskrobezpiecznej.


Najważniejsze informacje

  • Stacje pomp są często używane do wyrównywania różnic wysokości w systemach ściekowych
  • Konieczne jest niezawodne wykrywanie usterek, takich jak przerwy w zasilaniu i przepełnienie ścieków
  • Przetworniki ciśnienia wykrywają, czy poziomy mieszczą się w określonym zakresie
  • Na przykład układ monitorujący uruchamia alarm lub włącza pompy zamienne
  • Do przesyłania sygnału ze strefy zagrożonej wybuchem do panelu sterowania można używać zasilaczy nadajnika serii STC zgodnych z SIL 2 lub SIL 3

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.