Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Moduły do systemu K łączone na zatrzaski

Moduły wtykane do systemu K

Zastosowanie bariery chroniącej przed przepięciami P-LBznacznie zmniejsza ryzyko kolejnych sprzężeń powstających w wyniku niekorzystnej budowy instalacji. Urządzenie wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym tworzą moduł elektryczno-mechaniczny. Gwarantuje to niezawodną, stałą i zgodną z normami izolację przestrzenną w szafie sterowniczej. Konieczne jest tylko przestrzenne rozdzielenie przewodów po stronie polowej i po stronie układu sterowania. Taką izolację przestrzenną stosuję się już poprzez zastosowanie iskrobezpiecznej izolacji w szafie sterowniczej. P-LB w szafach: wystarczy podłączyć do modułów systemu K .

Numery modeli: P-LB-1…, P-LB-2…


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.