Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

The 7500 series Ex pzc purge and pressurization system is a universally powered, globally certified system for Zone 2/22 and Division 2 hazardous areas.

  • Touch screen display and pre-set programs for quick and easy commissioning
  • Compact, rugged aluminum housing
  • Automatic system for alarm, purging, and power to the enclosure
  • Leakage compensation

Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!