Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Moduły przekaźnikowe

Moduły przekaźnikowe mogą sterować zaworami elektromagnetycznymi w wykonaniu Exi lub Exd, sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi a także urządzeniami nie-Exi.