Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Separatory zasilające do przetworników

Separatory zasilające przekazują sygnał 4…20 mA z 2- lub 3-przewodowych przetworników pracujących w strefie zagrożonej wybuchem, jednocześnie je zasilając .

Separatory zasilające przekazują również sygnał HART, jeżeli jest on nałożony na sygnał 4…20 mA. Separatory mogą także przekazywać sygnał 4…20 mA pochodzący ze źródeł prądowych.