Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Uwagi dotyczące konstrukcji

Zastosowanie systemu przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów zapewnienia zgodności standardowej obudowy z wymogami pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Oto niektóre z czynników, które należy uwzględnić podczas montowania systemu przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia do standardowej obudowy:


  • Źródło ciśnienia musi zapewniać czystość i wydajność, która umożliwi przewietrzanie i kompensację przecieków z obudowy. W dużych obudowach spotyka się zazwyczaj duże drzwiczki, które mogą wymagać zastosowania zatrzasków w celu utrzymania ciśnienia w obudowie.
  • Okablowanie wchodzące i wychodzące z obudowy musi być zabezpieczone zgodnie z klasyfikacją strefy. W obszarach klasy I, Division 1 mogą być wymagane zabezpieczone przed wybuchem kanały kablowe z uszczelkami, natomiast w strefie 2 może być wymagane okablowanie bezpieczne. Konieczne jest zapoznanie się z wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Obudowa musi być na tyle mocna, aby wytrzymała generowane przez system ciśnienie przewietrzania, a następnie była w stanie utrzymać nadciśnienie podczas pracy. W obecności wybuchowych gazów stosuje się przewietrzanie obudów, co powoduje wzrost panującego w nich ciśnienia. Wewnątrz obudowy można zamontować szyny wzmacniające, które zapobiegną jej zniekształcaniu w trakcie przewietrzania. Większe obudowy są bardziej odporne na naprężenia z uwagi na większą powierzchnię.
  • Aby zapobiec zapłonowi atmosfery niebezpiecznej w trakcie eksploatacji obudowy, należy określić jej kody T oraz temperaturę wewnętrzną. Jeżeli temperatura wewnętrzna będzie wyższa niż temperatura zapłonu w danej strefie zagrożonej wybuchem, obudowa będzie musiała pozostać zamknięta do czasu spadku temperatury, nawet jeżeli zostanie od niej odłączone zasilanie. Taka sytuacja zazwyczaj wymaga zablokowania zatrzasków drzwiczek i wszystkich otworów dostępowych.
  • Jeżeli obudowa jest wykonana z tworzywa lub wyposażona w plastikowe elementy, takie jak okienko, zastosowane tworzywo musi być niepalne i spełniać wymogi w zakresie wyładowań elektrostatycznych. Wymogi te można w razie potrzeby znaleźć w odpowiednich normach.
  • Zamontowanie certyfikowanego systemu przewietrzania w standardowej obudowie, która wewnątrz zawiera urządzenia, nie będzie oznaczać, że cały system uzyskał certyfikat do eksploatacji w strefie zagrożonej wybuchem. System musi uzyskać własny certyfikat dotyczący strefy zagrożonej wybuchem. Zastosowanie w systemie certyfikowanych urządzeńułatwia certyfikację całego systemu i obniża jej koszt.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj