Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Baza wiedzy o urządzeniach elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px NOWOŚĆ! Broszura: Zasady i przepisy dotyczące ochrony przed wybuchem z całego świata

Temat ochrony przed wybuchem staje się jeszcze bardziej skomplikowany, jeżeli spojrzymy na niego z globalnej perspektywy. Niniejsza publikacja stanowi próbę dokonania przeglądu i podsumowania różnych zasad i przepisów dla różnych regionów, narodów i części świata, które wnoszą wkład w kluczowe zasady i przepisy, aby uczynić je przejrzystymi i porównywalnymi.

Explosion Protection Poster Download PDF Ochrona przed wybuchem — plakat

Najszybszy sposób na zdobycie wiedzy na temat ochrony przed wybuchem. Na plakacie wyjaśniono klasyfikację poszczególnych stref i podziałów, a także prawne i techniczne oznaczenia produktów oraz zasady ochrony.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Broszura: Fizyczno-techniczne podstawy

Wybuchy należą do najbardziej niszczących zdarzeń i mogą być spowodowane nieprawidłowościami w pracy zakładów lub usterkami urządzeń. W celu zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia niezbędne jest wystarczające poznanie stosowanych w zakładzie substancji chemicznych oraz ich własności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. W broszurze omówiono podstawowe zasady powstawania wybuchów.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Broszura: Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych

Broszura zawiera przegląd możliwych rodzajów ochrony, które mogą być stosowane przez projektantów i właścicieli zakładów w celu zabezpieczenia różnych urządzeń elektrycznych przed zagrożeniem wybuchem. Uwzględnia wszystkie potrzebne informacje na temat rodzajów ochrony zgodnie z serią norm IEC/EN 60079.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Broszura: Rodzaj ochrony — iskrobezpieczeństwo

Broszura jest adresowana do użytkowników, którzy zajmują się projektowaniem i tworzeniem obwodów iskrobezpiecznych. Obejmuje opis specyfiki tych obwodów i skupia się na weryfikacji iskrobezpieczeństwa oraz podstawowych zasadach, których należy przestrzegać podczas montażu. W broszurze przedstawiono najważniejsze wymagania dotyczące prostych urządzeń, a także inne istotne informacje.

Dust Explosion Protection Brochure Broszura: Ochrona przed wybuchem pyłów

Palne pyły to substancje, które tlą się lub palą w miarę wzrastania temperatury w środowisku tlenowym (np. w powietrzu). W wyniku zapalenia warstwy pyłu następuję spalanie. Spalanie pyłu może doprowadzić do wybuchu. W broszurze opisano rodzaje ochrony stref zagrożonych wybuchem pyłów, szczególne własności pyłów palnych, zasadę działania, identyfikację i szczegóły dotyczące użytkowania.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Broszura: Ochrona przed wybuchem instalacji innych niż elektryczne

Broszura jest przeznaczona dla kierowników, którzy zajmują się ochroną przed wybuchem instalacji innych niż elektryczne w zakładach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE. Broszura zawiera przegląd procedury oceny stopnia zagrożenia zapłonem, potencjalnych źródeł zapłonu oraz konstrukcyjnych środków zaradczych zgodnie z normami EN ISO 80079-36 i EN ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Broszura: IEC/EN 60079-14: Ochrona przed wybuchem w zakładach technicznych

W kontekście dyrektywy UE 2014/34/UE niniejsza broszura zawiera omówienie identyfikacji możliwych źródeł zapłonu oraz sposobu postępowania z nimi zgodnie z normą IEC EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex p Broszura: Rodzaj ochrony „system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia (Ex p)”

System przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia (lub ochrona typu Ex p) to uniwersalna metoda ochrony, która może być wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach. W oparciu o zasadę segregacji jest to jeden z niewielu rodzajów ochrony, które mogą być stosowane w celu ochrony przed gazami lub pyłami. Ta publikacja prezentuje ogólnie koncepcję ochrony z wieloma konkretnymi odniesieniami.