Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Moduły PROFIBUS

Moduł komunikacyjny (gateway) PROFBUS zapewnia komunikację pomiędzy systemem RPI a DCS/PLC/PC przy zastosowaniu protokołu PROFIBUS. Tłumaczy protokół wewnętrznej magistrali CAN na protokół PROFIBUS i odwrotnie.