A Future Vision.

The unique smart glasses – smartphone solution.

Industrial Grade Smart Glasses Visor-Ex® 01—Wearables for Hazardous Areas

24/7 Remote Access

24/7 Remote Access

“See What I See”—this important feature of Visor-Ex® 01 allows each worker to see exactly the portrait view that the technician sees on site. This enables mutual troubleshooting as well as reliable repair and maintenance work under the guidance of remote experts. In this way, a completely new way of collaboration, on-site work and training for service technicians becomes true.
Reduced Time and Costs

Reduced Time and Costs

Visor-Ex® 01 saves plant operators the cost of the manufacturer’s service personnel: any problem can be solved by digital teamwork of customers' technicians. The efficiency and productivity of the mobile workforce is significantly increased. In addition, travel times and costs are reduced, response times and maintenance processes are accelerated. Downtime is reduced, plant availability increases.
Safer Workplace

Safer Workplace

With Visor-Ex® 01, the mobile worker can be guided through complex work processes by precise step-by-step instructions and provided with additional information. The digital workflows and remote support reduce the possibility of human error to a minimum: even critical inspections are carried out in accordance with the relevant regulations and procedures, making workplaces safer.
Digital Workflows

Digital Workflows

IIoT applications require more and more digital workflows. In maintenance and operation, printed manuals are replaced by digital documents. Visor-Ex® 01 keeps mobile workers fully connected even while in remote locations. It allows the mobile worker to operate hands-free: digital documents are projected directly into his field of view, assistance and information are available at any time.

Enabling Digital Workflows

Visor-Ex Digital Workflow

Visor-Ex® 01 is an open concept HMI solution that easily becomes an integral part of your office and plant environment. It can be fully integrated into any digital workflow and matches virtually all collaboration tools such as Zoom or Microsoft Teams. The system can be easily configured and integrated with an existing MDM/EMM or with ecom’s eMDM solutions.

A Unique Technology with Unique Features

Visor-Ex® 01 offers a wide range of innovative and IIoT-ready features that make this system unique. This video provides insights into the highly convenient, user-friendly and flexible cutting-edge technology.

Collaboration with Remote Experts

The Visor-Ex® 01 is the world's first and only smart glasses – smartphone solution certified for hazardous areas. The video shows how a mobile worker with smart glasses and a remote expert can work together to resolve an error that occurred with a valve in a process plant.

Connected in 3 Steps

Visor-Ex® 01 is a lightweight head unit specially designed for industrial applications that can be attached to any protective helmet or combined with any headset. Connection is quick and easy in three simple steps.

Smart-Ex® 02 for Hazardous Areas

Smart-Ex 02

Visor-Ex® 01 is combined with the Smart-Ex® 02, the new generation of intrinsically safe smartphones for hazardous areas. This full-featured Android 11 smartphone provides the processing power for the entire system and contains the communications hardware for the hands-free system via Wi-Fi and cellular communication. It is basically a belt-mounted, extremely rugged smartphone with touch operation and visual control via the headset.

Wearables for Future Challenges

Visor-Ex System

Visor-Ex® 01 is a uniquely designed pair of smart glasses combined with a versatile smartphone solution and a pocket unit. Instead of integrating all components into the headset itself, they are distributed on separate units that can be conveniently attached to the body. The lightweight headset provides high-quality audio and video communications and features an optical zoom lens for laser scanning onsite. The pocket unit and the Smart-Ex® 02 acting as communication and CPU unit can be attached to any belt and provide interference-free communication over cables.

Produkty i usługi cyfrowe


Platforma Produkty i usługi cyfrowe to rozwiązanie, które łączy zautomatyzowane przygotowanie, zarządzanie urządzeniami mobilnymi i analizę urządzeń. W razie potrzeby może być również używana jako pełnoprawny system zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa.

Na życzenie klienta urządzenia mobilne ecom mogą być dostarczane z fabryki z predefiniowanymi, niestandardowymi konfiguracjami, takimi jak ustawienia zabezpieczeń, aplikacje czy konfiguracja sieci bezprzewodowej. Umożliwia to rozpoczęcie użytkowania urządzeń w dowolnym miejscu na świecie natychmiast po dostawie. Urządzeniami można zarządzać za pośrednictwem platformy internetowej ecom i aktualizować je zdalnie w dowolnym momencie podczas pracy, bez konieczności wysyłania ich do lokalnych informatyków lub centrali.

Ponadto platforma analizuje dane historyczne w celu wykrycia krytycznych zdarzeń w oprogramowaniu, instalacji i innych procesów istotnych dla bezpieczeństwa. Statystyczna kumulacja zdarzeń może być wykorzystana do ustalenia korelacji i związków przyczynowo-skutkowych na przykład między błędami oprogramowania, danymi geograficznymi i zasięgiem sieci Wi-Fi.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o gotowej do użycia usłudze, która zapewnia jakość i bezpieczeństwo wszystkich urządzeń.

Kontakt