Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki zbliżeniowe z metalowym czołem

Czujniki z metalowym czołem
Czujniki z metalowym czołem

Niektóre zastosowania stawiają przed czujnikami szczególnie wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości. Trwałe i wytrzymałe czujniki z „metalowym czołem” mają obudowy ze stali nierdzewnej, co umożliwia ich użytkowanie w trudnych warunkach. Podczas prac związanych z narzędziami maszynowymi lub obróbki metali czujniki są często narażone na uderzenia, ścieranie oraz działanie agresywnych rozpuszczalników i płynów.
Wykorzystanie w takich zastosowaniach czujników z czołem ze stali nierdzewnej może skrócić czas przestojów oraz wydłużyć czas eksploatacji i przyczynić się przez to do wzrostu rentowności produkcji.
Seria produktów z „metalowym czołem” (NMB…) jest dostępna w 2 wersjach: (FE) do wykrywania metali ferrytowych, oraz (NFE) do wykrywania metali nieferrytowych.


Czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym

Czujniki z wyjściem analogowym
Czujniki z wyjściem analogowym

Czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym są używane do wykrywania obiektów metalowych znajdujących się w określonym zakresie roboczym. Odległość od obiektu jest następnie kodowana w postaci analogowego sygnału wyjściowego o wartości proporcjonalnej do odległości, dzięki czemu czujniki te idealnie nadają się do zastosowań w układach pomiarowych i sterujących. Firma Pepperl+Fuchs oferuje produkty o zakresach pomiarowych 2–5 mm, 3–8 mm oraz 15–40 mm. Ze względu na małe odchylenie temperaturowe naszych czujników indukcyjnych z wyjściem analogowym, wynoszącą zaledwie 1/1000 wartości sygnału na stopień Celsjusza, umożliwiają one niezawodny i dokładny pomiar nawet w niestabilnych warunkach otoczenia.


Czujniki z funkcją obsługi magistrali komunikacyjnej

Czujnik zbliżeniowy AS-Interface
Czujnik zbliżeniowy AS-Interface

W zastosowaniach wymagających użycia wielu czujników są one często podłączone do sieci komunikacyjnej, która umożliwia koordynację ich działania. Oferujemy linię inteligentnych czujników zbliżeniowych, których funkcje zostały rozszerzone o monitorowanie zasilania, diagnostykę i komunikację sieciową z programowalnym sterownikiem.

Dzięki naszym czujnikom zbliżeniowym z interfejsem AS-Interface użytkownik może podłączyć do urządzenia głównego do 31 (w wersji 2.0) lub 62 (w wersji 2.1) przełączników zbliżeniowych.

Przełączniki zbliżeniowe z interfejsem AS-Interface umożliwiają wyświetlanie ostrzeżeń o awarii, korzystanie z opóźnienia włączenia/wyłączenia oraz z funkcji monitorowania wbudowanego oscylatora. Czujniki te są dostępne w obudowach cylindrycznych, prostokątnych oraz nakręcanych typu „F”.


Czujniki odporne na wysokie ciśnienie

Czujnik odporny na wysokie ciśnienie
Czujnik odporny na wysokie ciśnienie

Przełączniki zbliżeniowe odporne na wysokie ciśnienie mogą być wykorzystywane w siłownikach hydraulicznych i cylindrach. Czujniki te są odporne na ciśnienie do 350 barów (typ cylindryczny M18) lub 500 barów (typ cylindryczny M12), działające w sposób dynamiczny na aktywną powierzchnię.


Czujniki zbliżeniowe o zwiększonym zakresie działania

Czujnik o zwiększonym zasięgu
Czujnik o zwiększonym zasięgu

W celu rozwiązania problemów, takich jak wykrywanie małych obiektów czy niwelowanie efektu zależności współczynnika redukcji od rodzaju materiału, do wybranych zastosowań można użyć czujników zbliżeniowych o zwiększonej odległości przełączania.

Czujniki o zwiększonym zasięgu pozwalają również rozwiązać takie problemy, jak:
ograniczona przestrzeń montażowa, tolerancja mechaniczna czy konieczność wykrywania przez powłoki ochronne. Do takich zastosowań firma Pepperl+Fuchs oferuje serię przełączników zbliżeniowych o zwiększonym zasięgu.


Przełączniki zbliżeniowe z wyjściem NAMUR

Czujnik NAMUR
Czujnik NAMUR

Parametry napięcia i prądu przełączników z wyjściem NAMUR są tak niskie, że można je bezpiecznie stosować w środowiskach zagrożonych wybuchem. Tę rodzinę produktów można rozpoznać po numerach modeli z literą „N” po identyfikatorze, czasami podawaną w połączeniu z numerem.

W odpowiednich urządzeniach jest stosowane ograniczenie mocy. Oznacza to, że obwód czujnika zbliżeniowego NAMUR jest iskrobezpieczny tylko wtedy, gdy jest zasilany przez odpowiedni wzmacniacz separujący.


Czujniki do wykrywania położenia zaworów

Czujnik położenia zaworu
Czujnik położenia zaworu

Przyrządy do sterowania przepływem materiałów są wykorzystywane w wielu branżach przetwórczych. W większości zastosowań urządzenia te są sterowane przez obrót wału o 90°, gdzie informacją zwrotną dla układu sterowania jest położenie zaworu.

Oferowane przez nas czujniki położenia zaworu z informacją zwrotną są dostępne w standardowych obudowach zgodnych z normą VDI/VDE 3845 oraz jako rozwiązania otwarte.

Czujniki zbliżeniowe są dostępne w charakteryzującej się niezwykle małymi wymiarami wersji do montażu bezpośredniego na siłowniku, co umożliwia ich szybkie podłączenie i łatwą wymianę. Oferowane są również w standardowych obudowach, zapewniających dobrą ochronę i wyposażonych w terminale zaciskowe dla czujnika i zaworu sterującego.


Pierścieniowe czujniki zbliżeniowe

Czujniki pierścieniowe
Czujniki pierścieniowe

Pierścieniowe przełączniki zbliżeniowe są wyposażone w cewki, dzięki którym przełącznik jest aktywowany natychmiast po wykryciu metalowego obiektu przesuwającego się przez pierścień.

Do typowych zastosowań należy wykrywanie i zliczanie niewielkich elementów metalowych przesuwających się przez pierścieniowy czujnik zbliżeniowy. Wykrywane są zarówno metale ferrytowe (FE), jak i nieferrytowe (NFE).


Szczelinowe czujniki zbliżeniowe

Czujniki szczelinowe
Czujniki szczelinowe

Szczelinowe przełączniki zbliżeniowe składają się z układu dwóch cewek wykrywających elementy w otwartej szczelinie. Po wsunięciu elementu metalowego do szczeliny czujnika sprzężenie indukcyjne między cewkami ulega zmniejszeniu zależnie od głębokości, na którą został wsunięty metalowy przedmiot. Czujnik jest aktywowany, gdy wartość sprzężenia spadnie poniżej określonego progu.

Ze względu na konstrukcję tych czujników są one mniej czułe na charakterystyki różnych metali oraz zmianę położenia elementu docelowego w kierunku osi cewki.


Czujniki zbliżeniowe ze stopniem ochrony IP69k

Czujnik zbliżeniowy IP69k
Czujnik zbliżeniowy IP69k

W niektórych warunkach otoczenia nie można zagwarantować długiej żywotności standardowych czujników. Jeśli standardowy czujnik zbliżeniowy jest na przykład narażony na działanie strumieni wody pod dużym ciśnieniem w myjni samochodowej, może do niego przedostać się woda i spowodować awarię. Dlatego firma Pepperl+Fuchs zaprojektowała nowe czujniki, tak aby zmniejszyć skutki działania wysokiego ciśnienia i umożliwić bezproblemowe działanie czujników w takich warunkach.

Konstrukcja naszych przełączników zbliżeniowych uwzględnia dokładniejsze dopasowanie elementów mechanicznych, takich jak plastikowe nasadki i obudowy czujników, plazmowe oczyszczanie powierzchni klejonych oraz wstępne uszczelnianie układu cewki. Umożliwia to uzyskanie charakterystyki roboczej znacznie przewyższającej wymagania dla urządzeń klasy IP67/IP68.


Czujniki do użytku w silnych polach stało- i zmiennoprądowych (do spawalni)

Czujnik do aplikacji spawalniczych
Czujnik do aplikacji spawalniczych

Czujniki zbliżeniowe wykorzystywane w systemach spawalniczych charakteryzują się dużą odpornością na działanie silnych pól magnetycznych oraz większą wytrzymałością mechaniczną, umożliwiającą ich zastosowanie w trudnych warunkach. Powierzchnia czołowa czujników z tej rodziny została wykonana z trwałego materiału - Rytonu, który chroni urządzenia przed działaniem roztopionego metalu, a ich obudowy — z powlekanego mosiądzu, który jest odporny na warunki spawalnicze.


Czujniki zbliżeniowe z funkcją bezpieczeństwa

Czujnik z funkcją bezpieczeństwa
Czujnik z funkcją bezpieczeństwa

Te przełączniki zbliżeniowe są odpowiednikami produktów typu NAMUR, ale oferują dodatkowo specjalną funkcję: w przypadku uszkodzenia czujnika, urządzenia sterującego lub wspólnej linii zasilania wyjście urządzenia sterującego jest automatycznie przełączane do bezpiecznego stanu wyłączenia.

Czujniki te są oznaczone symbolami SN lub S1N po numerze identyfikacyjnym. Działanie funkcji bezpieczeństwa jest zapewnione tylko w przypadku używania odpowiednich urządzeń sterujących.


Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.