Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Płyty podłączeniowe

Płyta podłączeniowa HART jest płytą bazową dla multipleksera HiDMux2700. Posiada redundancję zasilania oraz RS485.

Szereg innych płyt podłączeniowych umożliwia integrację HiDMux2700 z systemami DCS.