Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Przetworniki sygnału analogowego

Konwertery sygnału analogowego otrzymują sygnały z urządzeń ze strefy zagrożonej wybuchem, np. czujników temperatury, potencjometrów lub tensometrów i przetwarzają je na standardowe sygnały, takie jak 0/4…20mA lub 0/2…10V.