Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ograniczniki przepięć FieldConnex® są oferowane dla instalacji procesowych o dużym stopniu zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi źródłami niebezpiecznych napięć. Magistrala fieldbus wraz z całym oprzyrządowaniem może być chroniona ogranicznikami przepięć:

  • W przypadku montażu na szynach DIN wewnątrz szaf w sterowniach lub w skrzynkach przyłączeniowych w terenie
  • Przyłącza zatrzaskowe do magistral lub odgałęzień w skrzynce przyłączeniowej dla sieci procesowych lub w szafie w sterowni
  • Obudowa o stopniu ochrony IP67 do instalacji w terenie

Zintegrowana diagnostyka — bezobsługowe utrzymanie ruchu

Ochronnik segmentu z ogranicznikami przepięć. Zintegrowane systemy diagnostyczne sygnalizują zbliżający się koniec okresu eksploatacji urządzeń pracownikom sterowni, co pozwala na wyeliminowanie rutynowych przeglądów.
Ochronnik segmentu z ogranicznikami przepięć. Zintegrowane systemy diagnostyczne sygnalizują zbliżający się koniec okresu eksploatacji urządzeń pracownikom sterowni, co pozwala na wyeliminowanie rutynowych przeglądów.

Zależnie od natężenia i częstotliwości występowania wyładowań atmosferycznych ograniczniki przepięć mogą przestać działać po jednym lub nawet po kilkuset skokach napięcia. Oczywiście po każdym wyładowaniu atmosferycznym oraz co najmniej raz w roku ograniczniki przepięć wymagają kontroli sprawności. Kontrola taka często wymaga ingerencji technika i jest procesem bardzo pracochłonnym. Prace te można całkowicie wyeliminować dzięki zastosowaniu ograniczników przepięć FieldConnex®.

Urządzenia FieldConnex® są dostępne z opcjonalną funkcją zintegrowanej, zaawansowanej diagnostyki. Dzięki niej mogą sygnalizować zbliżającą się konieczność wycofania ich z eksploatacji. Stosowny komunikat przesyłany do sterowni zawiera informacje na temat uszkodzonego odgałęzienia. Ponadto dioda LED ogranicznika przepięć sygnalizuje moduł wymagający wymiany.

W przypadku magistral fieldbus wyposażonych w moduł zaawansowanej diagnostyki i ochronniki segmentu z funkcją diagnostyki nie są wymagane dodatkowe prace wdrożeniowe.


Wygodna instalacja, nawet w ramach modernizacji

Ten typ ogranicznika przepięć pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Ograniczniki przepięć można montować w ramach procedur modernizacji w większości instalacji magistral Fieldbus wyposażonych w ochronniki segmentu FieldConnex® (np. R2-SP*).


Dostępne warianty dla wszystkich typów instalacji

Wyposażenie opcjonalne pozwala na dostosowanie do wszystkich zasad instalacji i utrzymania ruchu. W ofercie znajdują się wersje z możliwością wymiany podzespołów bez odłączenia zasilania oraz bez takiej możliwości. Ekran można podłączyć bezpośrednio do uziemienia lub za pośrednictwem rur odprowadzających gaz, co pozwala na stosowanie wszystkich popularnych technik ekranowania:

  • Uziemienie jednopunktowe
  • Uziemienie wielopunktowe
  • Uziemienie pojemnościowe