Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

1. Analiza ryzyka: Ustalenie wymaganego poziomu ograniczenia ryzyka

Najpierw wszystkie ryzyka są określane podczas analizy ryzyka. Następnie należy ustalić, czy ograniczenie ryzyka jest wymagane dla każdego określonego ryzyka. W takim przypadku wymagane ograniczenie ryzyka należy określić w sposób wymierny za pomocą metod analizy ryzyka, które zapewniają wyniki w formie wymogu SIL.

Niski wymóg SIL (SIL 1) oznacza, że konieczne jest tylko stosunkowo niskie ograniczenie ryzyka, podczas gdy wyższy wymóg SIL (np. SIL 3) wiąże się z koniecznością wyższego stopnia ograniczenia ryzyka.

W celu określenia różnego rodzaju zagrożeń dostępne są różne procedury oraz sposoby na wymierne określenie jakiegokolwiek wymaganego ograniczenia ryzyka, zwykle z zastosowaniem oprogramowania. Proces określenia ryzyka jest często przeprowadzany razem z „Analizą zagrożeń i zdolności operacyjnych” (Hazard and Operability Study, HAZOP). Do metod stosowanych w celu wymiernego określenia koniecznego poziomu ograniczenia ryzyka (ocena SIL) należą wykres ryzyka, analiza warstw zabezpieczeń (Layer of Protection Analysis, LOPA) oraz matryca ryzyka.Wykres ryzyka
„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.