Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Glosariusz IO-Link

COM
Opisuje tryb pracy, w którym komunikaty są przekazywane za pośrednictwem komunikacji IO-Link między urządzeniem a masterem i reprezentuje jeden z trzech możliwych trybów komunikacji SDCI: „COM1”, „COM2” lub „COM3”.

Tryb komunikacji SDCI
Podstawowa technologia IO-Link. Interfejs cyfrowy umożliwiający komunikację z punktu do punktu.

Menedżer plików urządzeń
Sterownik urządzenia w środowisku FDT. DTM może przedstawiać funkcjonalność urządzenia za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. DTM działa w aplikacji ramowej FDT (np. PACTware) lub w systemach sterowania z interfejsami FDT.

Wejście cyfrowe
Interfejs urządzenia, który cyfrowo ocenia sygnał poprzez jego poziom i generuje z niego informacje binarne.

Wyjście cyfrowe
Interfejs urządzenia, który generuje sygnał o 2 poziomach z informacji binarnych w celu sterowania za jego pomocą innymi urządzeniami. Przykład: Typowy element wykonawczy jak zawór elektromagnetyczny.

Zdarzenie
„Zdarzenie” należy traktować niezależnie od interfejsów używanych do komunikacji.
Kontekst IO-Link: Urządzenie IO-Link może za pomocą zdarzenia sygnalizować stan diagnostyczny do mastera IO-Link. Przesyłany jest kod zdarzenia dostarczający masterowi szczegółowe informacje o przyczynie zdarzenia. Master odpowiednio przetwarza zdarzenie.

FDT
Koncepcja niezależnego od producenta wykorzystania menedżerów typów urządzeń w różnych zastosowaniach. FDT może być stosowana do integracji urządzeń polowych różnych producentów w systemach automatyki. FDT działa w technologii Microsoft COM/DCOM i stanowi niezależną od producenta podstawę dostępu do wszystkich funkcji komunikacyjnych i aplikacyjnych urządzenia w celu konfiguracji i diagnostyki całego systemu. Przykład FDT: PACTware™.

Opis urządzenia IO
Oparty na XML, statyczny plik opisu funkcjonalnego urządzenia IO-Link. IODD zawiera model danych urządzenia, obsługiwane warianty, opis interfejsu użytkownika, jak również opis tekstowy parametrów i danych. IODD może składać się z wielu plików, które opisują czujniki i elementy wykonawcze konfiguracji IO-Link. 

Przewód IO-Link
Przewód połączeniowy wejściowo-wyjściowy do transmisji danych przez standardową wtyczkę M8 lub M12, umożliwiający inteligentną komunikację czujników i elementów wykonawczych na poziomie obszaru.

Urządzenie IO-Link
Reagujący uczestnik komunikacji IO-Link z masterem IO-Link. Urządzenie IO-Link może być alternatywnie eksploatowane w standardowym trybie IO i jest wtedy kompatybilne z wejściami cyfrowymi (DI) zgodnie z normą IEC 61131-2. Komponent komunikacji IO-Link, który w pełni wspiera standard IO-Link IEC 61131-2. IODD jest dostępny dla urządzenia. Pod względem technicznym i normatywnym, urządzenie IO-Link jest urządzeniem SDCI.

Master IO-Link
Komponent komunikacji IO-Link, który w pełni wspiera standard IO-Link i zawiera jeden lub więcej portów IO-Link. Jako uczestnik aktywny master IO-Link inicjuje komunikację IO-Link z podłączonym urządzeniem IO-Link i regularnie realizuje żądania. Master IO-Link z reguły udostępnia dane do nadrzędnego systemu komunikacyjnego poprzez bramkę lub konwertuje żądania z bramki na IO-Link.

Port IO-Link
Oznacza fizyczny terminal/złącze lub kanał logiczny do podłączenia urządzenia IO-Link.

Serwer parametrów
Jednostka centralna, która zawiera zestawy parametrów (parametry i dane konfiguracyjne) z różnych urządzeń i rozdziela je lub ładuje na polecenie. Serwer parametrów zawiera lustrzane odbicie niezbędnych ustawień różnych urządzeń aplikacji automatyzacyjnej.

Funkcja serwera parametrów
Funkcje i metody wykorzystywane przez serwer parametrów. Warunkiem koniecznym korzystania z tej funkcji jest wdrożenie specyfikacji IO-Link V1.1 w masterze IO-Link i w urządzeniach IO-Link. 

Dane procesowe
Dane z lub do urządzenia, które są wymagane do automatyzacji procesu. Dane procesowe przekazywane są cyklicznie pomiędzy urządzeniem a jednostką sterującą. Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie zastosowania automatyzacyjnego musi być z góry ustalone. Przykłady danych procesowych: Zmierzone wartości, sygnały przełączania, sygnały sterujące, wartości wyjściowe.

Połączenie typu punkt-punkt
Łącze danych ustanowione pomiędzy tylko dwiema stacjami danych.

Dane serwisowe
Cykliczne dane przesyłane z urządzenia na żądanie aplikacji master. Przykłady to dane parametrów, dane zdarzeń lub dane diagnostyczne.

Standardowe wejście i wyjście
Tryb pracy portu IO-Link zgodny z wejściami i wyjściami cyfrowymi określonymi w normie IEC 61131-2. Ten tryb pracy jest ustawiany po uruchomieniu, wyjściu awaryjnym lub po nieudanych próbach komunikacji.

Urządzenie
Urządzenie, które odbiera sygnał wyjściowy z sygnału mastera i odpowiednio reaguje. W technologiach magistrali: Pasywne urządzenie magistrali.

Programowalny sterownik logiczny
System służący do sterowania i regulacji procesów w maszynach i zakładach. Zmierzone wartości lub informacje o stanie są przetwarzane przez program specyficzny dla danego zastosowania, a maszyna jest sterowana za pomocą wartości zadanych lub sygnałów sterujących. W ten sposób sterownik PLC może być stosowany w różnych środowiskach. Sterownik PLC może pełnić funkcję jednego z elementów systemu DCS.

Czas cyklu
W przypadku sterowników PLC czas cyklu określa czas pomiędzy odczytem na wejściach a przełożeniem na wyjścia. W systemach komunikacyjnych czas cyklu oznacza czas do momentu wymiany wszystkich danych ze wszystkimi uczestnikami i ponownego rozpoczęcia procesu komunikacji.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
Rozwiązania systemowe IO-Link firmy Pepperl+Fuchs

Zgodny z międzynarodowymi standardami i urządzeniami wielu dostawców interfejs IO-Link stanowi integralną część rozwiązań Sensorik4.0® firmy Pepperl+Fuchs. Dowiedz się więcej o inteligentnej technologii komunikacyjnej…