Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Key Technical Data/Specification


Capacitive sensors have typical key technical data. This must be known to ensure proper use in plants and applications.


TerminOpis
Moment
dokręcania
Do czujników cylindrycznych w obudowach metalowych: zdefiniowany moment dokręcania elementu złącznego.

Do dokręcania odpowiednim momentem są dostępne narzędzia specjalne (klucze dynamometryczne).
Znamionowy
prąd roboczy
(le)
Ta wartość określa maksymalny prąd odbiornika podczas pracy ciągłej.

por. EN 60947-5-2
Znamionowa
odległość robocza
(sn)
Znamionowa odległość robocza jest zmienną normatywną, określającą odległości robocze.

Odległość ta nie uwzględnia tolerancji produkcyjnych ani zmian spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak napięcie i temperatura.

por. EN 60947-5-2
Opóźnienie przed dostępnością (tv)
Opóźnienie przed dostępnością to czas potrzebny do uzyskania gotowości czujnika zbliżeniowego do pracy po załączeniu napięcia roboczego.
 
Czujniki pojemnościowe firmy Pepperl+Fuchs charakteryzują się maksymalnym opóźnieniem czasowym 300 ms, zgodnie z normą EN 60947-5-2.
Napięcie
robocze
(UB)
Napięcie robocze określa zakres napięcia, którym może być zasilane urządzenie.

+UB i -UB oznacza przyłącza czujnika dla napięcia zasilania: -UB to uziemienie i +U.B to przyłącze napięcia. W przypadku czujników typu NAMUR podano napięcie znamionowe.
Tłumienie
sygnału
rozruchu
Urządzenie na czujnikach, które tłumi fałszywy sygnał wyjściowy, gdy napięcie robocze zostanie zastosowane w czasie opóźnienia przed dostępnością (tv)
Zapewniony
zasięg
zwalniania
PDDB
(sar)
Dotyczy czujników pojemnościowych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem: W przypadku PDDB (PDDB = urządzenie zbliżeniowe o określonym działaniu w warunkach awarii) jest to odległość od powierzchni wykrywania, na której prawidłowo wykryto brak określonego obiektu docelowego, z uwzględnieniem wszystkich określonych warunków otoczenia i tolerancji producenta.

Odnosi się to do odległości lub zakresu odległości w celu bezpiecznego nieużywania (zwolnienia).

por. EN 60947-5-3
Gwarantowana
odległość robocza
(sa)
Odległość od powierzchni wykrywania, w której uruchomienie czujnika jest zapewnione w określonych warunkach:

por. EN 60947-5-2
Gwarantowana
odległość robocza

PDDB
(sao)
Dotyczy czujników pojemnościowych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem: W przypadku PDDB (PDDB = urządzenie zbliżeniowe o określonym działaniu w warunkach awarii) jest to odległość od powierzchni wykrywania, na której prawidłowo wykryto obecność określonego obiektu docelowego, z uwzględnieniem wszystkich określonych warunków otoczenia i tolerancji producenta.

Odnosi się to do odległości lub zakresu odległości w celu bezpiecznego działania.

por. EN 60947-5-3
Histereza (H)Odległość między punktami przełączania, gdy element tłumiący zbliża się do czujnika i gdy odsuwa się.

Czujniki zbliżeniowe firmy Pepperl+Fuchs zazwyczaj mają histerezę wynoszącą od 5% do 10% znamionowej odległości roboczej.
Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe
Rozwiązanie w obwodach elektrycznych lub elektronicznych, który zapobiega uszkodzeniu czujnika w przypadku zwarcia.

Wiele czujników jest wyposażonych w cykliczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po przekroczeniu wartości granicznej prądu wyjście otwiera się i zamyka okresowo, aż do usunięcia zwarcia.
Prąd krótkoterminowy
(IK)
Prąd, który może wystąpić na krótko podczas załączania bez zniszczenia elementów elektrycznych.

Specyfikacja prądu krótkotrwałego jest szczególnie ważna podczas używania żarówek. W momencie włączenia żarówki mają na krótko o wiele wyższy pobór prądu niż podczas pracy.
Prąd bez odbiornika
(I0)
Prąd odbierany przez czujnik bez podłączonego odbiornika.
Użyteczna
odległość robocza
(su)
Odległość robocza pojedynczego czujnika, mierzona w określonych warunkach.

por. EN 60947-5-2
Skuteczna
odległość robocza
(sr)
Odległość robocza pojedynczego czujnika zbliżeniowego, mierzona przy określonej temperaturze i napięciu oraz w określonych warunkach montażu.

por. EN 60947-5-2
Prąd resztkowy
(lR)
Prąd przepływający przez odbiornik, gdy podzespół elektroniczny (np. przełącznik) jest wyłączony.
Napięcie tętniąceNapięcie przemienne (szczyt do szczytu) nałożone na napięcie robocze jako procent średniej arytmetycznej. Czujniki pojemnościowe firmy Pepperl+Fuchs mają maksymalne napięcie tętniące wynoszące 10%.

por. EN 60947-5-2
Znamionowa
głębokość zanurzenia
(sn)
Znamionowa odległość robocza sn do czujników szczelinowych.
Częstotliwość
przełączania
(f)
Liczba cykli przełączania czujnika na sekundę i w określonych warunkach. Maksymalna liczba zmian w hercach (Hz) ze stanu tłumionego do nietłumionego.
Odporność
na uderzenia
Miara zdolności obudowy urządzeń elektrycznych do wytrzymania obciążenia udarowego. Badanie odporności na wstrząsy jest przeprowadzane przy 30-krotnym przyspieszeniu grawitacyjnym i czasie trwania 11 ms.

por. IEC 60068-2-27.
Stopień ochronyZakres ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do niebezpiecznych części, przed wnikaniem stałych ciał obcych i przed wnikaniem wody, sprawdzony znormalizowanymi metodami badań. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych według następujących aspektów:

1. Przydatność do różnych warunków otoczenia
2. Zabezpieczenia przed potencjalnym zagrożeniem dla ludzi. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych według następujących aspektów: potocznie znana jako „ochrona IP”. IP to skrót od „International Protection”.

por. DIN EN 60529:2014-09 i VDE 0470-1:2014-09

Odporność
na drgania

Odporność na drgania mechaniczne. Odporność na drgania jest testowana przy częstotliwości rezonansowej pomiędzy 10 Hz do 55 Hz i amplitudzie 1 mm. Por. IEC 60068-2-6
Spadek napięcia
(Ud)
Różnica potencjałów występująca, gdy prąd przepływa przez rezystor/odbiornik znajdujący się pomiędzy dwoma zaciskami obwodu lub przez podzespół elektryczny. Ud jest mierzony przez aktywny czujnik lub wyjście.

por. EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-03
Temperatura
otoczenia
Zakres temperatur, w którym zgodnie ze specyfikacją produkt, podzespół lub urządzenie działa bez zakłóceń.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.