Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Normative Requirements for Special Applications


Czujniki pojemnościowe mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania dotyczące użytkowania w specjalnych obszarach.


Zakłady o zwiększonych wymogach w zakresie bezpieczeństwa

Wyraźnie zwiększone wymogi bezpieczeństwa mogą być dotyczyć określonych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa typowych dla instalacji, na przykład ramy te mogą być określone przez prawo europejskie. Tak jest w przypadku Dyrektywy 2014/34/UE. Wymagania bezpieczeństwa mogą być również oparte na szczególnych wymaganiach w poszczególnych krajach, takich jak China Compulsory Certification (CCC), Canadian Standards Association (CSA) w Kanadzie oraz Underwriters Laboratories Inc. (UL) w USA. Produkty przeznaczone do stosowania w określonych środowiskach muszą być zatwierdzone do stosowania w tych obszarach. Czujniki pojemnościowe mogą posiadać atesty CCC, CSA lub UL.

Strefy zagrożone wybuchem

Czujniki pojemnościowe mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem, jeśli posiadają atest ATEX lub IECEx dla następujących typów:

  • Poziom ochrony urządzenia od Ga do Gc: czujniki do stref zagrożonych wybuchem gazu, strefa od 0 do 2,
  • Poziom ochrony urządzenia od Da do Dc: czujniki do stref zagrożenia pyłem, strefa od 20 do 22 lub
  • Poziom ochrony sprzętu Ma lub Mb do użytku w górnictwie (grupa I zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE)

Elementy muszą być odpowiednio oznakowane.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.