Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Systemy przewietrzania Type Y seria 1000

System do obudów przewietrzanych Typ Y seria 1000 jest przeznaczony do redukcji klasyfikacji wewnątrz obudowy z Class I, Division 1 do Division 2 lub Class II, Division 1 do Division 2.

  • Klasyfikowany wg UL, cUL i FM

  • Zgodny z NFPA 496 i ISA 12.4

  • Pojemność obudowy do 450 ft3

Uwaga: do większość systemów Type Y potrzebny jest zawór upustowy


Type Y seria 1000 – wykonania

1001A: obudowy Class I  ≤ 2 ft3 i Class II   ≤10 ft3, tylko 1001A-WPS-…
1001B: obudowy Class II  ≤ 50 ft3
1001C: obudowy Class II  ≤ 250 ft3
1002: obudowy Class I  ≤ 15 ft3
1003: obudowy Class I  ≤ 75 ft3
1004: obudowy Class I  ≤ 200 ft3
1005: obudowy Class I  ≤ 450 ft3
11: obudowy Class I ≤ 2 ft3 i Class  II ≤10 ft3, 11-WPS(A)-

Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!