Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Akcesoria

Akcesoria do systemu przewietrzania Type Y

Do wielu systemów Type Y niezbędny jest zawór upustowy. Inne akcesoria do systemu Type Y to: 

  • Wskaźnik wysokiego ciśnienia (chłodzenia)
  • Tabliczki z ostrzeżeniami i informacjami (zgodnie z NEC - NFPA 70, Article 500, NFPA 496 i ISA 12.4)
  • Zestawy elementów rurowych do wprowadzenia przewodów elektrycznych do obudowy (conduit)
  • Złączki rurowe
  • Elementy do mocowania systemu do obudowy/rury
  • Zestawy do połączeń pneumatycznych i reduktory ciśnienia z zabezpieczeniem nastawy
  • Sygnalizatory różnicy ciśnień w wykonaniu przeciwwybuchowym i standardowym
  • Buczki i lampki sygnalizacyjne
  • Filtry powietrza/gazu 

 


Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!